KSZD

Слободен пристап до информации

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

  1. Николина Тошанова, адреса Ул. Даме груев број 1, Скопје, e-mail: n.tosanova@kszd.mk 
  2. Севги Идриз Муратоглу, адреса Ул. Даме Груев број 1, Скопје, e-mail: s.muratoglu@kszd.mk

Одговори за барања на информации од јавен карактер

Skip to content