KSZD

Слободен пристап до информации

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

  1. Емилија Андоновска Пападимитров, адреса Ул. „Даме Груев“ број 1, Скопје, e-mail: e.papadimitrov@kszd.mk 
  2. Севги Идриз Муратоглу, адреса Ул. „Даме Груев“ број 1, Скопје, e-mail: s.muratoglu@kszd.mk

Одговори за барања на информации од јавен карактер

Skip to content