KSZD

Почетна

Последни новости

Новости

КСЗД повикува на дијалог за еднаквост и недискриминација: Прво издание на „Разговори за еднаквост” со фокус на инклузивното образование

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) и проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“ финансиран од Европската унија, беа домаќини на првото издание на „Разговори за еднаквост“ на тема „Инклузивно образование“. Преку овој годишен настан, КСЗД цели да создаде отворен простор за широк дијалог за поголеми, системски или структурни прашања кои ова тело ги има идентификувано како клучни предизвици во врска со еднаквоста и недискриминацијата во државата. Настанот го отворија Игор Јадровски, претседател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Весна Јаневска, министерка за образование и наука, и Барбара Лигл, раководителка на компонентата 4 од проектот 

Прочитајте повеќе »
Новости

Јавна дискусија: „Повеќекратната и интерсекциската дискриминација и пристапот до правда со посебен фокус на жените и девојчињата Ромки“

Во организација на Комисија за спречување и заштита од дискриминација, Народниот правобранител  и Министерство за труд и социјална политика во Скопје беше одржана јавна дискусија за идентификување на изворите на нееднаквост и дискриминаторските пречки во пристапот до правда за жените и девојчињата Ромки со сите нивни различности, како и изнаоѓање начини и конкретни предлози за сузбивање на истите. За време на дискусијата беа лоцирани повеќе проблеми со кои се соочуваат Ромките, како, недоволна финансиска поддршка за давање правна помош и недоволна едукација за користење на истата, бездржавјанството, јазичната бариера, малолетничките бракови, дискриминацијата, соочување со стереотипи од страна на вработените во

Прочитајте повеќе »
Новости

Мислење на КСЗД по предлог Законот за средно образование

Врз основа на член 21, став 11 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација го разгледа предлог Законот за средно образование и во рамките на своите надлежности до Собранието на Република Северна Македонија – Комисија за образование, наука и спорт, го достави следново мислење: https://kszd.mk/wp-content/uploads/2024/05/Мислење.pdf

Прочитајте повеќе »
Новости

Годишен извештај за 2023 година

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД), денес, 21.5.2024 година, го презентираше Годишниот извештај за работата за 2023 година. Овој извештај ги содржи постигнувањата и реализираните активности на Комисијата за претходната година. Во текот на 2023 година, КСЗД работеше на вкупно 599 предмети за заштита од дискриминација, од кои 523 отворени во 2023 г. и 76 предмети пренесени од претходната 2022 година. Бројката од 523 нови предмети претставува апсолутен годишен рекорд во досегашното работење на Комисијата и во неа се вбројуваат 520 претставки за заштита од дискриминација поднесени до Комисијата од страна на граѓани, граѓанските организации и други правни

Прочитајте повеќе »
Новости

Никој не е оставен: еднаквост, слобода и правда за сите!

17 мај –  Меѓународен ден за борба против хомофобијата, бифобијата и трансфобијата! IDAHOBIT, кој се слави секоја година на 17 мај, е глобална иницијатива која има за цел да ја подигне свеста за дискриминацијата, насилството и предизвиците со кои се соочува ЛГБТКИ+ заедницата. Овој ден ја одбележува годишнината од одлуката на Светската здравствена организација (СЗО), да ја декласифицира хомосексуалноста како ментално нарушување и од  својот почеток во 2004 година, Меѓународниот ден против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата служи како витална платформа за подигање на свеста за дискриминацијата и насилството со кои се соочуваат ЛГБТКИ+ поединците ширум светот. Среде напредок и притисок,

Прочитајте повеќе »
Новости

Мислење на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација по повод Предлог измените и дополнувања на Законот за основно образование, а во врска со спроведување на пресудата Елмазова и други против Северна Македонија

Комисијата, како дел од работната група за спроведување на пресудата, се залага за законски имени кои на ефикасен и ефективен начин ќе ја спречат сегрегацијата на Ромите во основните училишта, не само со измени на Законот за основно образование, туку и со донесување на подзаконски акти, измени на други закони, спроведување мерки за десегрегација и мерки на локално ниво за намалаување на стигмата и предрасудите засновани на раса и етничка припадност. КСЗД во својата работа, активно се залага за вклучување на Ромите во општеството и ги застапува нивните права во борбата против дискриминацијата и говорот на омраза на сите нивоа.

Прочитајте повеќе »
Skip to content