KSZD

Почетна

Последни новости

Новости

Јавна дискусија: „Повеќекратната и интерсекциската дискриминација и пристапот до правда со посебен фокус на жените и девојчињата Ромки“

Во организација на Комисија за спречување и заштита од дискриминација, Народниот правобранител  и Министерство за труд и социјална политика во Скопје беше одржана јавна дискусија за идентификување на изворите на нееднаквост и дискриминаторските пречки во пристапот до правда за жените и девојчињата Ромки со сите нивни различности, како и изнаоѓање начини и конкретни предлози за сузбивање на истите. За време на дискусијата беа лоцирани повеќе проблеми со кои се соочуваат Ромките, како, недоволна финансиска поддршка за давање правна помош и недоволна едукација за користење на истата, бездржавјанството, јазичната бариера, малолетничките бракови, дискриминацијата, соочување со стереотипи од страна на вработените во

Прочитајте повеќе »
Новости

Мислење на КСЗД по предлог Законот за средно образование

Врз основа на член 21, став 11 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација го разгледа предлог Законот за средно образование и во рамките на своите надлежности до Собранието на Република Северна Македонија – Комисија за образование, наука и спорт, го достави следново мислење: https://kszd.mk/wp-content/uploads/2024/05/Мислење.pdf

Прочитајте повеќе »
Новости

Годишен извештај за 2023 година

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД), денес, 21.5.2024 година, го презентираше Годишниот извештај за работата за 2023 година. Овој извештај ги содржи постигнувањата и реализираните активности на Комисијата за претходната година. Во текот на 2023 година, КСЗД работеше на вкупно 599 предмети за заштита од дискриминација, од кои 523 отворени во 2023 г. и 76 предмети пренесени од претходната 2022 година. Бројката од 523 нови предмети претставува апсолутен годишен рекорд во досегашното работење на Комисијата и во неа се вбројуваат 520 претставки за заштита од дискриминација поднесени до Комисијата од страна на граѓани, граѓанските организации и други правни

Прочитајте повеќе »
Новости

Никој не е оставен: еднаквост, слобода и правда за сите!

17 мај –  Меѓународен ден за борба против хомофобијата, бифобијата и трансфобијата! IDAHOBIT, кој се слави секоја година на 17 мај, е глобална иницијатива која има за цел да ја подигне свеста за дискриминацијата, насилството и предизвиците со кои се соочува ЛГБТКИ+ заедницата. Овој ден ја одбележува годишнината од одлуката на Светската здравствена организација (СЗО), да ја декласифицира хомосексуалноста како ментално нарушување и од  својот почеток во 2004 година, Меѓународниот ден против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата служи како витална платформа за подигање на свеста за дискриминацијата и насилството со кои се соочуваат ЛГБТКИ+ поединците ширум светот. Среде напредок и притисок,

Прочитајте повеќе »
Новости

Мислење на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација по повод Предлог измените и дополнувања на Законот за основно образование, а во врска со спроведување на пресудата Елмазова и други против Северна Македонија

Комисијата, како дел од работната група за спроведување на пресудата, се залага за законски имени кои на ефикасен и ефективен начин ќе ја спречат сегрегацијата на Ромите во основните училишта, не само со измени на Законот за основно образование, туку и со донесување на подзаконски акти, измени на други закони, спроведување мерки за десегрегација и мерки на локално ниво за намалаување на стигмата и предрасудите засновани на раса и етничка припадност. КСЗД во својата работа, активно се залага за вклучување на Ромите во општеството и ги застапува нивните права во борбата против дискриминацијата и говорот на омраза на сите нивоа.

Прочитајте повеќе »
Новости

8 Април-Меѓународен ден на Ромите

Одбележувањето на Меѓународниот ден на Ромите ја одразува заедничката посветеност за праведна и недискриминаторска еманципација и не потсетутва на годишнината од основањето на „Меѓународната ромска унија“ во Лондон во 1971 година, кога ромската заедница доби своја химна и знаме. 8 Април е од суштинско значење за ромската заедница во славење на признавањето на нивната култура и одбележување на нивната историја. Овој ден е исто така можност да се потсетиме дека во денешна Европа, многу Роми сè уште трпат впечатлива дискриминација во нивниот секојдневен живот. Се проценува дека на европскиот континент живеат од 10 до 12 милиони Роми, од кои повеќе

Прочитајте повеќе »
Skip to content