KSZD

Почетна

  • Пријави дискриминација

Последни новости

Новости

„Со нас, не за нас“

21 март е признат како Светски ден на Даунов синдром, глобален ден за подигање на свеста, кој официјално се одбележува од Обединетите нации од 2012 година. Датумот е избран да ги претставува 3-те копии од хромозомот 21, кој е карактеристичен за Даунов синдром. Целта на Светскиот ден на Даунов синдром е да се подигне свеста, да се промовира прифаќањето на луѓето со Даунов синдром, кои имаат уникатни способности, перспективи и придонеси кои му ги нудат на општеството. Тоа е, ден за застапување за правата, вклученоста и благосостојбата на лицата со Даунов синдром и за оспорување на стереотипите и дискриминацијата со

Прочитајте повеќе »
Новости

21 март-Меѓународен ден за елиминација на расната дискриминација

Денеска го одбележуваме 21 март-Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација. Расната дискриминација продолжува да биде глобален проблем што влијае на милиони луѓе. Тоа е сериозно прашање што ги засега поединците, заедниците дури и цели општества. Дискриминацијата може да има многу форми, вклучувајќи системски расизам, институционална дискриминација, говор на омраза, злосторства од омраза. Од суштинско значење е да се решат основните причини за расната дискриминација и да се промовираат политики и практики кои нудат инклузивност и различност. Образованието, свеста и застапеноста се клучни во создавањето свет кој е ослободен од расизам и дискриминација. Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација

Прочитајте повеќе »
Новости

Партиципативен форум: „СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ“.

Претседателот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација денеска се обрати на Партиципативниот форум под наслов „СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ“. Во своето обраќање Камбери истакна:„Дискриминацијата на кој било поединец или група врз основа на нивното етничко потекло, боја на кожа, јазик или која било друга карактеристика не само што е неправедна, туку претставува и кршење на основните човековите права. Како општество, ние мора да ја препознаеме важноста на различноста и инклузивноста. Мора да ги славиме нашите разлики и да го прифатиме богатството што доаѓа од различни култури, потекла и традиции. Дискриминацијата не само

Прочитајте повеќе »
Новости

Среќен 8-ми март? Земјоделките без платено породилно отсуство

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација оваа година, на чествувањето на Меѓународниот ден на жената, ја информира јавноста за донесено мислење со кое се утврдува индиректна, продолжена, интерсекциска  дискриминација врз индивидуалните земјоделки – осигуренички, врз основа на пол, род, личен статус и припадност на маргинализирана група во остварување на правото од областа на здравственото осигурување – право на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство. Постапката беше иницирана по поднесена претставка од Мрежата за заштита од дискриминација и ЛАГ Агро Лидер, а како дискриминатор во случајот се утврдува Министерството за здравство на

Прочитајте повеќе »
Новости

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу КСЗД и Народниот правобранител

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Народниот правобранител, денеска во Скопје потпишаа Меморандум за соработка со кој се истакнува посветеноста на двете страни да работат заедно за унапредување и заштита на правата на сите граѓани. Потписниците на овој Меморандум се согласија да соработуваат во насока на остварување на човековите права и слободи, согласно надлежностите кои се утврдени со Законот за Народниот правобранител и Законот за спречување и заштита од дискриминација. КСЗД и Омбудсманот заеднички ќе преземаат едукативни активности и соодветни истражувања за промоција на принципот на еднаквост и начелата на недискриминација, ќе соработуваат при организирање на јавни дебати,

Прочитајте повеќе »
Новости

Јавен повик за експерти за стручна поддршка на КСЗД

Врз основа на член 21 став 1 точка 22 од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 258/20),  а во врска со член 3 од Правилникот за формирање советодавни тела од експерти за одредени специфични прашања поврзани со промоција, спречување и заштита од дискриминација бр. 01-182/1 од 16.2.2023 година, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (во натамошниот текст: Комисијата) објавува Ј А В Е Н  П О В И Кза формирање на листи на експерти за стручна поддршка на Комисијата

Прочитајте повеќе »
Skip to content