KSZD

Почетна

Последни новости

Новости

3 декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост

Дали знаете дека: Според податоците на Светска здравствена организација, повеќе од една милијарда луѓе во светот живеат со некој вид на хендикеп. Ова одговара на околу 15% од светската популација. Стапката на инвалидност постојано се зголемува, поради стареењето на населението и глобалниот пораст на хронични здравствени состојби, но и поради војните. Се проценува дека во Република Македонија, 10% или околу 200.000 жители се лица со инвалидитет. Здравствена и социјална заштита на лицата со посебни потреби треба да има значајно место во секое организирано општество, не само од социјален и хуманитарен аспект, туку и од економски причини. Вклучувањето на лицата со

Прочитајте повеќе »
Новости

КСЗД со стручно мислење за предлог Законот за административни службеници

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди дека предлог-Законот за административните службеници содржи дискриминаторски одредби во член 71 кој што ги уредува платите на административните службеници вработени во министерствата и секретаријатите на различен начин, наспрема вработените административни службеници во институциите на јавниот сектор.  Согласно член 3 од овој предлог-Закон, административен службеник е секое лице кое засновало работен однос заради вршење на административни работи во некоја од следниве институции: –              органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно со Уставот и со закон и –              институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата,

Прочитајте повеќе »
Новости

„ОБЕДИНИ СЕ! Активизам за ставање крај на насилството врз жените и девојчињата“

Под мотото „ОБЕДИНИ СЕ! Активизам за ставање крај на насилството врз жените и девојчињата“, од денеска 25 ноември – Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените, започнуваат „16 дена активизам против родово засновано насилство“. Насилството врз жените и девојчињата останува најраспространето кршење на човековите права ширум светот. Антифеминистичките движења се во пораст, нападите против жените бранители на човекови права и активисти се зголемуваат, а правниот статус на правата на жените е се` повеќе загрозен во многу земји. Регресивните нови закони ја влошуваат неказнивоста на сторителите на семејно насилство, а организациите за правата на жените се повеќе се маргинализираат. Со

Прочитајте повеќе »
Новости

16 ноември, Меѓународен ден на толеранцијата

Светот денеска го одбележува Меѓународниот ден на толеранцијата со порака за почит, прифаќање и градење на толеранција во богатата разновидност на културите и народите. Толеранцијата подразбира волја и способност да се прифати и да се дозволи различноста, разликите во политичките уверувања, верските и расните уверувања, или пак за разликите меѓу половите. Со промовирањето на толеранција градиме хармонија помеѓу различноста за да обезбедиме подобра иднина. Да ги негуваме човековите вредности, раличните религии, да создаваме  единство меѓу народите, сите заедно да придонесеме кон градење на општество во кое владее мирот, толеранцијата и љубовта. Да ја искорениме дискриминацијата, говорот и делата од омраза,

Прочитајте повеќе »
Новости

Општина Кавадарци постапи по препораките од КСЗД

КСЗД утврди дека, Општина Кавадарци во зададениот рок, постапила по препораките донесени од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за извршена дискриминација по основ на етничка припадност, припадност на маргинализирана група, социјално потекло и имотен статус на лица кои живеат во населбата ,,Тенеќе маало“ во општината Кавадарци. Станува збор за околу 300 Роми кои живеат непосредно до централното градско подрачје во импровизирани живеалишта и дел куќи од цврста градба, а кои немаат соодветен пристап до јавни услуги, пристап до водоводна мрежа, канализациона мрежа и приклучоци за струја. При тоа, Комисијата утврди директна дискриминација  страна на Општина Кавадарци и препорача,

Прочитајте повеќе »
Новости

КСЗД со нов претседател

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја известува јавноста дека на 21-та седница, одржана на 2.11.2022 година, членовите едногласно за нов претседател на КСЗД го избраа Исмаил Камбери, додека за заменик претседател е избран Игор Јадровски. Оваа промена следи по оставката, која од лични причини ја поднесе Кире Василев од местото претседател и член на КСЗД.

Прочитајте повеќе »
Skip to content