KSZD

Одлуки и мислења во 2022 година

 1. Претставка бр. 0801-361 od 20.01.22 |
 2. Претставка бр. 0802-37_5 од 20.01.22 |
 3. Претставка бр. 0802-40_5 од 20.01.22 |
 4. Претставка бр. 08-478 од 27.01.22 |
 5. Претставка бр. 0802-458 од 27.01.22 |
 6. Претставка бр. 0802-72 од 31.01.22 |
 7. Претставка бр. 0802-22 од 03.02.22 |
 8. Претставка бр. 0802-23 од 03.02.22 |
 9. Претставка бр. 0802-41 од 03.02.22
 10. Претставка бр. 0802-82 од 03.02.22 |
 11. Претставка бр. 0802-60 од 10.02.22 |
 12. Претставка бр. 0802-15 од 17.02.22 |
 13. Претставка бр. 0802-117 од 17.02.2022|
 14. Претставка бр. 0802-53 од 28.02.2022 |
 15. Претставка бр. 0802-16 од 01.03.22 |
 16. Претставка бр. 0802-47 од 08.03.2022 |
 17. Претставка бр. 0802-68 од 08.03.2022 |
 18. Претставка бр. 08-55 од 28.03.2022 |
 19. Претставка бр. 08-142 од 28.03.2022 |
 20. Претставка бр. 08-125 од 13.04.2022 |
 21. Претставка бр. 08-163 од 13.04.2022 |
 22. Претставка бр. 08-165 од 13.04.2022 |
 23. Претставка бр. 08-92 од 19.04.2022 |
 24. Претставка бр. 08-120 од 19.04.2022 |
 25. Претставка бр. 08-184 од 03.05.2022 |
 26. Претставка бр. 08-116 од 17.05.2022 |
 27. Претставка бр. 08-146 од 17.05.2022 |
 28. Претставка бр. 08-109 од 06.06.2022 |
 29. Претставка бр. 08-227 од 06.06.2022 |
 30. Претставка бр. 08-201 од 16.06.2022 |
 31. Претставка бр. 08-161 од 29.06.2022 |
 32. Претставка бр. 08-170 од 29.06.2022 |
 33. Претставка бр. 08-365 од 29.06.2022 |
 34. Претставка бр. 08-105 од 11.07.2022 |
 35. Претставка бр. 08-334 од 19.07.2022 |
 36. Претставка бр. 08-296 од 21.07.2022 |
 37. Претставка бр. 08-335 од 25.07.2022 |
 38. Претставка бр. 08-242 од 28.07.2022 |
 39. Претставка бр. 08-327 од 28.07.2022 |
 40. Претставка бр. 08-121 од 16.08.2022 |
 41. Претставка бр. 08-345 од 24.08.2022 |
 42. Претставка бр. 08-315 од 26.08.2022 |
 43. Претставка бр. 08-340 од 30.08.2022 |
 44. Претставка бр. 08-364 од 30.08.2022 |
 45. Претставка бр. 08-343 од 15.09.2022 |
 46. Претставка бр. 08-331 од 22.09.2022 |
 47. Претставка бр. 08-218 од 26.09.2022 |
 48. Претставка бр. 08-399 од 26.09.2022 |
 49. Претставка бр. 0802-368 од 12.10.22 |
 50. Претставка бр. 08-369 од 27.10.2022 |
 51. Претставка бр. 08-306 од 31.10.2022 |
 52. Претставка бр. 08-412 од 31.10.2022 |
 53. Претставка бр. 08-526 од 22.11.2022 |
 54. Претставка бр. 08-493 од 23.11.2022 |
 55. Претставка бр. 08-168 од 29.11.2022 ||
 56. Претставка бр. 08-222 од 29.11.2022 ||
 57. Претставка бр. 08-424 од 13.12.2022 ||
 58. Претставка бр. 08-525 од 16.12.2022 ||
 59. Претставка бр. 08-496 од 22.12.2022 ||
 60. Претставка бр. 08-561 од 23.12.2022 ||
 61. Претставка бр. 08-538 од 28.12.2022 ||
 62. Претставка бр. 08-516 од 29.12.2022 ||
 1. Претставка бр. 0802-32 од 20.01.22 |  
 2. Претставка бр. 0802-35 од 20.01.22 |  
 3. Претставка бр. 0802-49 од 20.01.22 |  
 4. Претставка бр. 0801-83 od 02.02.22 |
 5. Претставка бр. 0802-75  од 28.02.22 |
 6. Претставка бр. 0802-76  од 03.03.22
 7. Претставка бр. 08-58 од 09.03.2022 |
 8. Претставка бр. 0802-115 од 25.03.22
 9. Претставка бр. 08-77 од 30.03.2022 |
 10. Претставка бр. 08-21 од 13.04.2022 |
 11. Претставка бр. 08-126 од 18.04.2022 |
 12. Претставка бр. 08-232 од 19.04.2022 |
 13. Претставка бр. 08-124 од 20.04.2022 |
 14. Претставка бр. 08-130 од 03.05.2022 |
 15. Претставка бр. 08-188 од 03.05.2022 |
 16. Претставка бр. 08-152 од 09.05.2022 |
 17. Претставка бр. 08-38 од 12.05.2022 |
 18. Претставка бр. 08-180 од 30.05.2022 |
 19. Претставка бр. 08-215 од 06.06.2022 |
 20. Претставка бр. 08-275 од 16.06.2022 |
 21. Претставка бр. 08-221 од 17.06.2022 |
 22. Претставка бр. 08-160 од 24.06.2022 |
 23. Претставка бр. 08-106 од 05.07.2022 |
 24. Претставка бр. 08-171 од 05.07.2022 |
 25. Претставка бр. 08-189 од 08.08.2022 |
 26. Претставка бр. 08-327 од 11.08.2022 |
 27. Претставка бр. 08-175 од 15.08.2022 |
 28. Претставка бр. 08-324 од 16.08.2022 |
 29. Претставка бр. 08-304 од 17.08.2022 |
 30. Претставка бр. 08-333 од 17.08.2022 |
 31. Претставка бр. 08-356 од 22.08.2022 |
 32. Претставка бр. 08-332 од 30.08.2022 |
 33. Претставка бр. 08-405 од 15.09.2022 |
 34. Претставка бр. 08-348 од 30.08.2022 |
 35. Претставка бр. 08-347 од 19.09.2022 |
 36. Претставка бр. 08-355  од 19.09.2022 |
 37. Претставка бр. 08-361 од 13.10.2022 |
 38. Претставка бр. 08-402 од 13.10.2022 |
 39. Претставка бр. 08-360 од 27.10.2022 |
 40. Претставка бр. 08-421 од 01.11.2022 |
 41. Претставка бр. 08-237 од 09.11.2022 |
 42. Претставка бр. 08-420 од 21.11.2022 |
 43. Претставка бр. 08-419 од 22.11.2022 |
 44. Претставка бр. 08-328 од 23.11.2022 |
 45. Претставка бр. 08-342 од 23.11.2022 |
 46. Претставка бр. 08-436 од 24.11.2022 |
 47. Претставка бр. 08-433 од 24.11.2022 |
 48. Претставка бр. 08-434 од 24.11.2022 |
 49. Претставка бр. 08-517 од 24.11.2022 |
 50. Претставка бр. 08-352 од 29.11.2022 |
 51. Претставка бр. 08-350 од 05.12.2022 |
 52. Претставка бр. 08-507 од 07.12.2022 |
 53. Претставка бр. 08-519 од 13.12.2022 |
 54. Претставка бр. 08-397 од 14.12.2022 |
 55. Претставка бр. 08-494 од 16.12.2022 |
 56. Претставка бр. 08-549 од 16.12.2022 |
 57. Претставка бр. 08-508 од 19.12.2022 |
 58. Претставка бр. 08-518 од 20.12.2022 |
 59. Претставка бр. 08-533 од 22.12.2022 |
 60. Претставка бр. 08-346 од 23.12.2022 |
 61. Претставка бр. 08-543 од 26.12.2022 |
 1. Претставка бр. 0801-34 od 20.01.22  |
 2. Претставка бр. 0802-80_5 од 02.02.22  |
 3. Претставка бр. 0802-39 од 17.02.22  |
 4. Претставка бр. 0802-33 од 18.02.22  |
 5. Претставка бр. 0802-140 од 09.03.2022  |
 6. Претставка бр. 0802-141 од 09.03.2022  |
 7. Претставка бр. 0802-145 од 09.03.2022  |
 8. Претставка бр. 0802-131 од 14.03.22  |
 9. Претставка бр. 0802-147 од 18.03.2022  |
 10. Претставка бр. 08-182 од 01.04.2022  |
 11. Претставка бр. 08-183 од 01.04.2022  |
 12. Претставка бр. 08-162 од 13.04.2022  |
 13. Претставка бр. 08-81 од 26.04.2022  |
 14. Претставка бр. 08-281 од 17.05.2022  |
 15. Претставка бр. 08-287 од 27.05.2022  |
 16. Претставка бр. 08-202 од 30.05.2022  |
 17. Претставка бр. 08-286 од 06.06.2022  |
 18. Претставка бр. 08-292 од 06.06.2022  |
 19. Претставка бр. 08-283 од 14.06.2022  |
 20. Претставка бр. 08-285 од 17.06.2022  |
 21. Претставка бр. 08-289 од 17.06.2022  |
 22. Претставка бр. 08-297 од 21.06.2022  |
 23. Претставка бр. 08-301 од 24.06.2022  |
 24. Претставка бр. 08-307 од 24.06.2022  |
 25. Претставка бр. 08-329 од 24.06.2022  |
 26. Претставка бр. 08-127 од 29.06.2022  |
 27. Претставка бр. 08-273 од 29.06.2022  |
 28. Претставка бр. 08-298 од 30.06.2022  |
 29. Претставка бр. 08-344 од 18.07.2022  |
 30. Претставка бр. 08-354 од 18.07.2022  |
 31. Претставка бр. 08-362 од 19.07.2022  |
 32. Претставка бр. 08-164 од 21.07.2022  |
 33. Претставка бр. 08-290 од 25.07.2022  |
 34. Претставка бр. 08-291 од 25.07.2022  |
 35. Претставка бр. 08-303 од 25.07.2022  |
 36. Претставка бр. 08-388 од 25.07.2022  |
 37. Претставка бр. 08-351 од 28.07.2022  |
 38. Претставка бр. 08-371 од 28.07.2022  |
 39. Претставка бр. 08-353 од 29.07.2022  |
 40. Претставка бр. 08-381 од 29.07.2022  |
 41. Претставка бр. 08-216 од 08.08.2022  |
 42. Претставка бр. 08-310 од 08.08.2022  |
 43. Претставка бр. 08-382 од 08.08.2022  |
 44. Претставка бр. 08-384 од 10.08.2022  |
 45. Претставка бр. 08-359 од 11.08.2022  |
 46. Претставка бр. 08-376 од 12.08.2022  |
 47. Претставка бр. 08-393 од 15.08.2022  |
 48. Претставка бр. 08-363 од 17.08.2022  |
 49. Претставка бр. 08-372 од 19.08.2022  |
 50. Претставка бр. 08-299 од 15.09.2022  |
 51. Претставка бр. 08-373 од 19.09.2022  |
 52. Претставка бр. 08-477 од 20.09.2022  |
 53. Претставка бр. 08-404 од 21.09.2022  |
 54. Претставка бр. 08-300 од 23.09.2022  |
 55. Претставка бр. 08-435 од 10.10.2022  |
 56. Претставка бр. 08-495 од 12.10.2022  |
 57. Претставка бр. 08-515 од 12.10.2022  |
 58. Претставка бр. 08-427 од 17.10.2022  |
 59. Претставка бр. 08-522 од 31.10.2022  |
 60. Претставка бр. 08-546 од 07.11.2022  |
 61. Претставка бр. 08-556 од 07.11.2022  |
 62. Претставка бр. 08-568 од 07.11.2022  |
 63. Претставка бр. 08-191 од 08.11.2022  |
 64. Претставка бр. 08-572 од 10.11.2022  |
 65. Претставка бр. 08-426 од 16.11.2022  |
 66. Претставка бр. 08-524 од 23.11.2022  |
 67. Претставка бр. 08-610 од 24.11.2022  |
 68. Претставка бр. 08-540 од 25.11.2022  |
 69. Претставка бр. 08-552 од 25.11.2022  |
 70. Претставка бр. 08-282 од 28.11.2022  |
 71. Претставка бр. 08-565 од 30.11.2022  |
 72. Претставка бр. 08-423 од 06.12.2022  |
 73. Претставка бр. 08-625 од 06.12.2022  |
 74. Претставка бр. 08-532 од 12.12.2022  |
 75. Претставка бр. 08-659 од 20.12.2022  |
 76. Претставка бр. 08-394 од 22.12.2022  |
 77. Претставка бр. 08-118 од 23.12.2022  |
 78. Претставка бр. 08-680 од 27.12.2022  |
 79. Претставка бр. 08-606 од 28.12.2022  |
 80. Претставка бр. 08-669 од 28.12.2022  |
Skip to content