KSZD

Одлуки и мислења

2023 г.

 1. Претставка бр. 08-141 (08-597) од 01.02.2023 |
 2. Претставка бр. 08-74 (08-467) од 03.02.2023 |
 3. Претставка бр. 08-44 (08-613) од 06.02.2023 |
 4. Претставка бр. 08-28 (08-654) од 09.02.2023 |
 5. Претставка бр. 08-30 (08-639) од 09.02.2023 |
 6. Претставка бр. 08-199  (08-374) од 01.03.2023 |
 7. Претставка бр. 08-14 (08-478) од 02.03.2023 ||
 8. Претставка бр. 08-21 (08-666) од 02.03.2023 ||
 9. Претставка бр. 08-114 (08-611) од 03.03.2023 ||
 10. Претставка бр. 08-119 (08-574) од 03.03.2023 ||
 11. Претставка бр. 08-39 од 16.03.2023 ||
 12. Претставка бр. 08-69 (08-674) од 16.03.2023 ||
 13. Претставка бр. 08-18 (08-520) од 24.03.2023 ||
 14. Претставка бр. 08-85 (08-200) од 24.03.2023 ||
 15. Претставка бр. 08-34 (08-650) од 11.04.2023 ||
 16. Претставка бр. 08-176 од 20.04.2023 ||
 17. Претставка бр. 08-164 од 28.04.2023 ||
 18. Претставка бр. 08-145 од 03.05.2023 ||
 19. Претставка бр. 08-171 од 12.05.2023 ||
 20. Претставка бр. 08-157 од 15.05.2023 ||
 21. Претставка бр. 08-180 од 15.05.2023 ||
 22. Претставка бр. 08-240 од 23.05.2023 ||
 23. Претставка бр. 08-339 од 05.06.2023 ||
 24. Претставка бр. 08-316 од 23.06.2023 |
 25. Претставка бр. 08-207 од 26.06.2023 |
 26. Претставка бр. 08-220 од 27.06.2023 |
 27. Претставка бр. 08-256 од 27.06.2023 |
 28. Претставка бр. 08-276 од 03.07.2023 |
 29. Претставка бр. 08-185 од 21.07.2023 |
 30. Претставка бр. 08-348 од 26.07.2023 |
 31. Претставка бр. 08-274 од 28.07.2023 |
 32. Претставка бр. 08-325 од 28.07.2023 |
 33. Претставка бр. 08-249 од 31.07.2023 |
 34. Претставка бр. 08-232 од 04.08.2023 |
 35. Претставка бр. 08-287 од 14.08.2023 |
 36. Претставка бр. 08-440 од 16.08.2023 |
 37. Претставка бр. 08-401 од 29.08.2023 |
 38. Претставка бр. 08-439 од 06.09.2023 |
 39. Претставка бр. 08-411 од 14.09.2023 |
 40. Претставка бр. 08-420 од 19.09.2023 |
 41. Претставка бр. 08-170 од 22.09.2023 |
 42. Претставка бр. 08-404 од 22.09.2023 |
 1. Претставка бр. 08-43 (08-544) од 09.01.2023 |
 2. Претставка бр. 08-48 (08-225) од 10.01.2023 |
 3. Претставка бр. 08-56 (08-586) од 11.01.2023 |
 4. Претставка бр. 08-86 (08-605) од 16.01.2023 |
 5. Претставка бр. 08-87 (08-633) од 16.01.2023 |
 6. Претставка бр. 08-93 (08-395) од 17.01.2023 |
 7. Претставка бр. 08-94 (08-582) од 17.01.2023 |
 8. Претставка бр. 08-95 (08-425) од 17.01.2023 |
 9. Претставка бр. 08-144 (08-584) од 08.02.2023 |
 10. Претставка бр. 08-37 (08-667) од 09.02.2023 |
 11. Претставка бр. 08-107 (08-638) од 09.02.2023 |
 12. Претставка бр. 08-20 (08-523) од 14.02.2023 |
 13. Претставка бр. 08-163 (08-476) од 14.02.2023 |
 14. Претставка бр. 08-174  (08-506) од 14.02.2023 |
 15. Претставка бр. 08-117 од 17.02.2023 |

 16. Претставка бр. 08-155  (08-652) од 17.02.2023 |
 17. Претставка бр. 08-42 од 02.03.2023 |
 18. Претставка бр. 08-58 од 02.03.2023 |
 19. Претставка бр. 08-124 од 02.03.2023 |
 20. Претставка бр. 08-70 од 10.03.2023 |
 21. Претставка бр. 08-75 (08-571) од 13.03.2023
 22. Претставка бр. 08-57 (08-693) од 15.03.2023
 23. Претставка бр. 08-84 од 16.03.2023 |
 24. Претставка бр. 08-122 од 16.03.2023 |
 25. Претставка бр. 08-192 од 16.03.2023 |
 26. Претставка бр. 08-26 (08-521) од 22.03.2023
 27. Претставка бр. 08-25 (08-505) од 24.03.2023
 28. Претставка бр. 08-190 од 24.03.2023 |
 29. Претставка бр. 08-253 (08-559) од 24.03.2023
 30. Претставка бр. 08-254 (08-471) од 24.03.2023
 31. Претставка бр. 08-172 од 30.03.2023 |
 32. Претставка бр. 08-59 од 31.03.2023 |
 33. Претставка бр. 08-76 (08-665) од 31.03.2023
 34. Претставка бр. 08-29 (08-643) од 11.04.2023
 35. Претставка бр. 08-32 од 11.04.2023 |
 36. Претставка бр. 08-215 од 11.04.2023 |
 37. Претставка бр. 08-22 (08-660) од 19.04.2023
 38. Претставка бр. 08-65 (08-668) од 19.04.2023
 39. Претставка бр. 08-158 од 20.04.2023 |
 40. Претставка бр. 08-200 од 28.04.2023 |
 41. Претставка бр. 08-231 од 28.04.2023 |
 42. Претставка бр. 08-169 од 02.05.2023 |
 43. Претставка бр. 08-156 од 03.05.2023 |
 44. Претставка бр. 08-208 од 04.05.2023 |
 45. Претставка бр. 08-223 од 11.05.2023 |
 46. Претставка бр. 08-165 од 12.05.2023 |
 47. Претставка бр. 08-184 од 12.05.2023 |
 48. Претставка бр. 08-238 од 12.05.2023 |
 49. Претставка бр. 08-246 од 12.05.2023 |
 50. Претставка бр. 08-147 од 15.05.2023 |
 51. Претставка бр. 08-268 од 16.05.2023 |
 52. Претставка бр. 08-258 од 26.05.2023 |
 53. Претставка бр. 08-191 од 01.06.2023 |
 54. Претставка бр. 08-278 од 01.06.2023 |
 55. Претставка бр. 08-318 од 07.06.2023 |
 56. Претставка бр. 08-335 од 08.06.2023 |
 57. Претставка бр. 08-319 од 22.06.2023 |
 58. Претставка бр. 08-168 од 23.06.2023 |
 59. Претставка бр. 08-321 од 26.06.2023 |
 60. Претставка бр. 08-322 од 27.06.2023 |
 61. Претставка бр. 08-353 од 27.06.2023 |
 62. Претставка бр. 08-378 од 05.07.2023 |
 63. Претставка бр. 08-379 од 05.07.2023 |
 64. Претставка бр. 08-334 од 06.07.2023 |
 65. Претставка бр. 08-351 од 06.07.2023 |
 66. Претставка бр. 08-356 од 06.07.2023 |
 67. Претставка бр. 08-257 од 07.07.2023 |
 68. Претставка бр. 08-266 од 10.07.2023 |
 69. Претставка бр. 08-367 од 11.07.2023 |
 70. Претставка бр. 08-230 од 12.07.2023 |
 71. Претставка бр. 08-239 од 12.07.2023 |
 72. Претставка бр. 08-364 од 18.07.2023 |
 73. Претставка бр. 08-337 од 18.07.2023 |
 74. Претставка бр. 08-387 од 18.07.2023 |
 75. Претставка бр. 08-399 од 19.07.2023 |
 76. Претставка бр. 08-221 од 20.07.2023 |
 77. Претставка бр. 08-346 од 24.07.2023 |
 78. Претставка бр. 08-397 од 24.07.2023 |
 79. Претставка бр. 08-130 од 31.07.2023 |
 80. Претставка бр. 08-194 од 11.08.2023 |
 81. Претставка бр. 08-251 од 11.08.2023 |
 82. Претставка бр. 08-365 од 11.08.2023 |
 83. Претставка бр. 08-368 од 11.08.2023 |
 84. Претставка бр. 08-355 од 15.09.2023 |
 85. Претставка бр. 08-458 од 18.09.2023 |
 86. Претставка бр. 08-359 од 20.09.2023 |
 87. Претставка бр. 08-461 од 20.09.2023 |
 88. Претставка бр. 08-406 од 22.09.2023 |
 1. Претставка бр. 08-40(08-669) од 09.01.2023  |
 2. Претставка бр. 08-49(08-509) од 10.01.2023  |
 3. Претставка бр. 08-33 од 11.01.2023  |
 4. Претставка бр. 08-53(08-567) од 11.01.2023  |
 5. Претставка бр. 08-55(08-651) од 11.01.2023  |
 6. Претставка бр. 08-61(08-529) од 11.01.2023  |
 7. Претставка бр. 08-62(08-653) од 11.01.2023  |
 8. Претставка бр. 08-66(08-640) од 12.01.2023  |
 9. Претставка бр. 08-67 од 17.01.2023  |
 10. Претставка бр. 08-98(08-387) од 17.01.2023  |
 11. Претставка бр. 08-113(08-408) од 23.01.2023  |
 12. Претставка бр. 08-120(08-676) од 25.01.2023  |
 13. Претставка бр. 08-106 (08-313) од 30.01.2023  |
 14. Претставка бр. 08-138 од 03.02.2023  |
 15. Претставка бр. 08-11 (08-690) од 06.02.2023  |
 16. Претставка бр. 08-150 од 08.02.2023  |
 17. Претставка бр. 08-142 од 09.02.2023  |
 18. Претставка бр. 08-159 од 10.02.2023  |
 19. Претставка бр. 08-123 од 14.02.2023  |
 20. Претставка бр. 08-13 (08-691) од 15.02.2023  |
 21. Претставка бр. 08-89 (08-662) од 15.02.2023  |
 22. Претставка бр. 08-181 од 16.02.2023  |
 23. Претставка бр. 08-15 од 17.02.2023  |
 24. Претставка бр. 08-137 (08-566) од 17.02.2023  |
 25. Претставка бр. 08-152 од 17.02.2023  |
 26. Претставка бр. 08-153 од 17.02.2023  |
 27. Претставка бр. 08-154 од 17.02.2023  |
 28. Претставка бр. 08-179 од 21.02.2023  |
 29. Претставка бр. 08-129 од 02.03.2023  |
 30. Претставка бр. 08-73 (08-634) од 09.03.2023
 31. Претставка бр. 08-100 од 13.03.2023  |
 32. Претставка бр. 08-151 од 20.03.2023  |
 33. Претставка бр. 08-97 (08-675) од 24.03.2023
 34. Претставка бр. 08-187 од 27.03.2023  |
 35. Претставка бр. 08-60 (08-570) од 11.04.2023
 36. Претставка бр. 08-166 од 11.04.2023  |
 37. Претставка бр. 08-234 од 11.04.2023  |
 38. Претставка бр. 08-242 од 13.04.2023  |
 39. Претставка бр. 08-173 од 18.04.2023  |
 40. Претставка бр. 08-202 од 18.04.2023  |
 41. Претставка бр. 08-197 од 19.04.2023  |
 42. Претставка бр. 08-213  од 19.04.2023
 43. Претставка бр. 08-149 (08-548) од 24.04.2023
 44. Претставка бр. 08-206  од 24.04.2023
 45. Претставка бр. 08-270 од 24.04.2023
 46. Претставка бр. 08-217 од 26.04.2023
 47. Претставка бр. 08-313 од 28.04.2023
 48. Претставка бр. 08-190 од 02.05.2023
 49. Претставка бр. 08-252 од 03.05.2023
 50. Претставка бр. 08-328 од 03.05.2023
 51. Претставка бр. 08-205 од 08.05.2023
 52. Претставка бр. 08-275 од 08.05.2023
 53. Претставка бр. 08-204 од 09.05.2023
 54. Претставка бр. 08-279 од 09.05.2023
 55. Претставка бр. 08-291 од 09.05.2023
 56. Претставка бр. 08-327 од 11.05.2023
 57. Претставка бр. 08-169 од 15.05.2023
 58. Претставка бр. 08-211 од 15.05.2023
 59. Претставка бр. 08-308 од 15.05.2023
 60. Претставка бр. 08-248 од 17.05.2023
 61. Претставка бр. 08-338 од 17.05.2023
 62. Претставка бр. 08-292 од 22.05.2023
 63. Претставка бр. 08-105 (08-557) од 25.05.2023
 64. Претставка бр. 08-354 од 26.05.2023
 65. Претставка бр. 08-323 од 01.06.2023
 66. Претставка бр. 08-361 од 05.06.2023
 67. Претставка бр. 08-380 од 08.06.2023
 68. Претставка бр. 08-201 од 09.06.2023
 69. Претставка бр. 08-372 од 26.06.2023
 70. Претставка бр. 08-375 од 27.06.2023
 71. Претставка бр. 08-381 од 27.06.2023
 72. Претставка бр. 08-409 од 27.06.2023
 73. Претставка бр. 08-416 од 04.07.2023
 74. Претставка бр. 08-377 од 06.07.2023
 75. Претставка бр. 08-384 од 06.07.2023
 76. Претставка бр. 08-403 од 06.07.2023
 77. Претставка бр. 08-408 од 06.07.2023
 78. Претставка бр. 08-405 од 07.07.2023
 79. Претставка бр. 08-412 од 11.07.2023
 80. Претставка бр. 08-140 од 17.07.2023
 81. Претставка бр. 08-160 од 17.07.2023
 82. Претставка бр. 08-374 од 18.07.2023
 83. Претставка бр. 08-410 од 18.07.2023
 84. Претставка бр. 08-286 од 19.07.2023
 85. Претставка бр. 08-369 од 19.07.2023
 86. Претставка бр. 08-228 од 20.07.2023
 87. Претставка бр. 08-438 од 21.07.2023
 88. Претставка бр. 08-433 од 25.07.2023
 89. Претставка бр. 08-421 од 28.07.2023
 90. Претставка бр. 08-371 од 07.08.2023
 91. Претставка бр. 08-443 од 14.08.2023
 92. Претставка бр. 08-424 од 16.08.2023
 93. Претставка бр. 08-460 од 17.08.2023
 94. Претставка бр. 08-455 од 18.08.2023
 95. Претставка бр. 08-437 од 29.08.2023
 96. Претставка бр. 08-441 од 29.08.2023
 97. Претставка бр. 08-466 од 29.08.2023
 98. Претставка бр. 08-470 од 06.09.2023
 99. Претставка бр. 08-463 од 06.09.2023
 100. Претставка бр. 08-468 од 06.09.2023
 101. Претставка бр. 08-413 од 12.09.2023
 102. Претставка бр. 08-484 од 13.09.2023
 103. Претставка бр. 08-453 од 15.09.2023
 104. Претставка бр. 08-487 од 18.09.2023
 105. Претставка бр. 08-485 од 19.09.2023
 106. Претставка бр. 08-689 од 19.09.2023
 107. Претставка бр. 08-686 од 20.09.2023
 108. Претставка бр. 08-687 од 22.09.2023
Skip to content