KSZD

Одлуки и мислења

2023 г.

 1. Претставка бр. 08-43 (08-544) од 09.01.2023 |
 2. Претставка бр. 08-48 (08-225) од 10.01.2023 |
 3. Претставка бр. 08-56 (08-586) од 11.01.2023 |
 4. Претставка бр. 08-86 (08-605) од 16.01.2023 |
 5. Претставка бр. 08-87 (08-633) од 16.01.2023 |
 6. Претставка бр. 08-93 (08-395) од 17.01.2023 |
 7. Претставка бр. 08-94 (08-582) од 17.01.2023 |
 8. Претставка бр. 08-95 (08-425) од 17.01.2023 |
 9. Претставка бр. 08-144 (08-584) од 08.02.2023 |
 10. Претставка бр. 08-37 (08-667) од 09.02.2023 |
 11. Претставка бр. 08-107 (08-638) од 09.02.2023 |
 12. Претставка бр. 08-20 (08-523) од 14.02.2023 |
 13. Претставка бр. 08-163 (08-476) од 14.02.2023 |
 14. Претставка бр. 08-174  (08-506) од 14.02.2023 |
 15. Претставка бр. 08-117 од 17.02.2023 |

 16. Претставка бр. 08-155  (08-652) од 17.02.2023 |
 17. Претставка бр. 08-42 од 02.03.2023 |
 18. Претставка бр. 08-58 од 02.03.2023 |
 19. Претставка бр. 08-124 од 02.03.2023 |
 20. Претставка бр. 08-70 од 10.03.2023 |
 21. Претставка бр. 08-75 (08-571) од 13.03.2023
 22. Претставка бр. 08-57 (08-693) од 15.03.2023
 23. Претставка бр. 08-84 од 16.03.2023 |
 24. Претставка бр. 08-122 од 16.03.2023 |
 25. Претставка бр. 08-192 од 16.03.2023 |
 26. Претставка бр. 08-26 (08-521) од 22.03.2023
 27. Претставка бр. 08-25 (08-505) од 24.03.2023
 28. Претставка бр. 08-190 од 24.03.2023 |
 29. Претставка бр. 08-253 (08-559) од 24.03.2023
 30. Претставка бр. 08-254 (08-471) од 24.03.2023
 31. Претставка бр. 08-172 од 30.03.2023 |
 32. Претставка бр. 08-59 од 31.03.2023 |
 33. Претставка бр. 08-76 (08-665) од 31.03.2023
 34. Претставка бр. 08-29 (08-643) од 11.04.2023
 35. Претставка бр. 08-32 од 11.04.2023 |
 36. Претставка бр. 08-215 од 11.04.2023 |
 37. Претставка бр. 08-22 (08-660) од 19.04.2023
 38. Претставка бр. 08-65 (08-668) од 19.04.2023
 39. Претставка бр. 08-158 од 20.04.2023 |
 40. Претставка бр. 08-200 од 28.04.2023 |
 41. Претставка бр. 08-231 од 28.04.2023 |
 42. Претставка бр. 08-169 од 02.05.2023 |
 43. Претставка бр. 08-156 од 03.05.2023 |
 44. Претставка бр. 08-208 од 04.05.2023 |
 45. Претставка бр. 08-223 од 11.05.2023 |
 46. Претставка бр. 08-165 од 12.05.2023 |
 47. Претставка бр. 08-184 од 12.05.2023 |
 48. Претставка бр. 08-238 од 12.05.2023 |
 49. Претставка бр. 08-246 од 12.05.2023 |
 1. Претставка бр. 08-40(08-669) од 09.01.2023  |
 2. Претставка бр. 08-49(08-509) од 10.01.2023  |
 3. Претставка бр. 08-33 од 11.01.2023  |
 4. Претставка бр. 08-53(08-567) од 11.01.2023  |
 5. Претставка бр. 08-55(08-651) од 11.01.2023  |
 6. Претставка бр. 08-61(08-529) од 11.01.2023  |
 7. Претставка бр. 08-62(08-653) од 11.01.2023  |
 8. Претставка бр. 08-66(08-640) од 12.01.2023  |
 9. Претставка бр. 08-67 од 17.01.2023  |
 10. Претставка бр. 08-98(08-387) од 17.01.2023  |
 11. Претставка бр. 08-113(08-408) од 23.01.2023  |
 12. Претставка бр. 08-120(08-676) од 25.01.2023  |
 13. Претставка бр. 08-106(08-313) од 30.01.2023  |
 14. Претставка бр. 08-138 од 03.02.2023  |
 15. Претставка бр. 08-11 (08-690) од 06.02.2023  |
 16. Претставка бр. 08-150 од 08.02.2023  |
 17. Претставка бр. 08-142 од 09.02.2023  |
 18. Претставка бр. 08-159 од 10.02.2023  |
 19. Претставка бр. 08-123 од 14.02.2023  |
 20. Претставка бр. 08-13 (08-691) од 15.02.2023  |
 21. Претставка бр. 08-89 (08-662) од 15.02.2023  |
 22. Претставка бр. 08-181 од 16.02.2023  |
 23. Претставка бр. 08-15 од 17.02.2023  |
 24. Претставка бр. 08-137 (08-566) од 17.02.2023  |
 25. Претставка бр. 08-152 од 17.02.2023  |
 26. Претставка бр. 08-153 од 17.02.2023  |
 27. Претставка бр. 08-154 од 17.02.2023  |
 28. Претставка бр. 08-179 од 21.02.2023  |
 29. Претставка бр. 08-129 од 02.03.2023  |
 30. Претставка бр. 08-73 (08-634) од 09.03.2023
 31. Претставка бр. 08-100 од 13.03.2023  |
 32. Претставка бр. 08-151 од 20.03.2023  |
 33. Претставка бр. 08-97 (08-675) од 24.03.2023
 34. Претставка бр. 08-187 од 27.03.2023  |
 35. Претставка бр. 08-60 (08-570) од 11.04.2023
 36. Претставка бр. 08-166 од 11.04.2023  |
 37. Претставка бр. 08-234 од 11.04.2023  |
 38. Претставка бр. 08-242 од 13.04.2023  |
 39. Претставка бр. 08-149 (08-548) од 24.04.2023
 40. Претставка бр. 08-206  од 24.04.2023
 41. Претставка бр. 08-270 од 24.04.2023
 42. Претставка бр. 08-217 од 26.04.2023
 43. Претставка бр. 08-313 од 28.04.2023
 44. Претставка бр. 08-190 од 02.05.2023
 45. Претставка бр. 08-252 од 03.05.2023
 46. Претставка бр. 08-328 од 03.05.2023
 47. Претставка бр. 08-205 од 08.05.2023
 48. Претставка бр. 08-275 од 08.05.2023
 49. Претставка бр. 08-204 од 09.05.2023
 50. Претставка бр. 08-279 од 09.05.2023
 51. Претставка бр. 08-291 од 09.05.2023
 52. Претставка бр. 08-327 од 11.05.2023
Skip to content