KSZD

Одлуки и мислења

2023 г.

 1. Претставка бр. 08-141 (08-597) од 01.02.2023 |
 2. Претставка бр. 08-74 (08-467) од 03.02.2023 |
 3. Претставка бр. 08-44 (08-613) од 06.02.2023 |
 4. Претставка бр. 08-28 (08-654) од 09.02.2023 |
 5. Претставка бр. 08-30 (08-639) од 09.02.2023 |
 6. Претставка бр. 08-199  (08-374) од 01.03.2023 |
 7. Претставка бр. 08-14 (08-478) од 02.03.2023 ||
 8. Претставка бр. 08-21 (08-666) од 02.03.2023 ||
 9. Претставка бр. 08-114 (08-611) од 03.03.2023 ||
 10. Претставка бр. 08-119 (08-574) од 03.03.2023 ||
 11. Претставка бр. 08-39 од 16.03.2023 ||
 12. Претставка бр. 08-69 (08-674) од 16.03.2023 ||
 13. Претставка бр. 08-18 (08-520) од 24.03.2023 ||
 14. Претставка бр. 08-85 (08-200) од 24.03.2023 ||
 15. Претставка бр. 08-34 (08-650) од 11.04.2023 ||
 16. Претставка бр. 08-176 од 20.04.2023 ||
 17. Претставка бр. 08-164 од 28.04.2023 ||
 18. Претставка бр. 08-145 од 03.05.2023 ||
 19. Претставка бр. 08-171 од 12.05.2023 ||
 20. Претставка бр. 08-157 од 15.05.2023 ||
 21. Претставка бр. 08-180 од 15.05.2023 ||
 22. Претставка бр. 08-240 од 23.05.2023 ||
 23. Претставка бр. 08-339 од 05.06.2023 ||
 24. Претставка бр. 08-316 од 23.06.2023 |
 25. Претставка бр. 08-207 од 26.06.2023 |
 26. Претставка бр. 08-220 од 27.06.2023 |
 27. Претставка бр. 08-256 од 27.06.2023 |
 28. Претставка бр. 08-276 од 03.07.2023 |
 29. Претставка бр. 08-185 од 21.07.2023 |
 30. Претставка бр. 08-348 од 26.07.2023 |
 31. Претставка бр. 08-274 од 28.07.2023 |
 32. Претставка бр. 08-325 од 28.07.2023 |
 33. Претставка бр. 08-249 од 31.07.2023 |
 34. Претставка бр. 08-232 од 04.08.2023 |
 35. Претставка бр. 08-287 од 14.08.2023 |
 36. Претставка бр. 08-440 од 16.08.2023 |
 37. Претставка бр. 08-401 од 29.08.2023 |
 38. Претставка бр. 08-439 од 06.09.2023 |
 39. Претставка бр. 08-411 од 14.09.2023 |
 40. Претставка бр. 08-420 од 19.09.2023 |
 41. Претставка бр. 08-170 од 22.09.2023 |
 42. Претставка бр. 08-404 од 22.09.2023 |
 43. Претставка бр. 08-312 од 13.10.2023 |
 44. Претставка бр. 08-469 од 17.10.2023 |
 45. Претставка бр. 08-357 од 18.10.2023 |
 46. Претставка бр. 08-428 од 24.10.2023 |
 47. Претставка бр. 08-462 од 27.10.2023 |
 48. Претставка бр. 08-467 од 31.10.2023 |
 49. Претставка бр. 08-456 од 06.11.2023 |
 50. Претставка бр. 08-447 од 08.11.2023 |
 51. Претставка бр. 08-748 од 14.11.2023 |
 52. Претставка бр. 08-465 од 07.12.2023 |
 53. Претставка бр. 08-451 од 12.12.2023 |
 54. Претставка бр. 08-473 од 13.12.2023 |
 55. Претставка бр. 08-710 од 13.12.2023 |
 56. Претставка бр. 08-772 од 22.12.2023 |
 57. Претставка бр. 08-501 од 25.12.2023 |
 58. Претставка бр. 08-747 од 25.12.2023 |
 59. Претставка бр. 08-754 од 26.12.2023 |
 1. Претставка бр. 08-43 (08-544) од 09.01.2023 |
 2. Претставка бр. 08-48 (08-225) од 10.01.2023 |
 3. Претставка бр. 08-56 (08-586) од 11.01.2023 |
 4. Претставка бр. 08-86 (08-605) од 16.01.2023 |
 5. Претставка бр. 08-87 (08-633) од 16.01.2023 |
 6. Претставка бр. 08-93 (08-395) од 17.01.2023 |
 7. Претставка бр. 08-94 (08-582) од 17.01.2023 |
 8. Претставка бр. 08-95 (08-425) од 17.01.2023 |
 9. Претставка бр. 08-144 (08-584) од 08.02.2023 |
 10. Претставка бр. 08-37 (08-667) од 09.02.2023 |
 11. Претставка бр. 08-107 (08-638) од 09.02.2023 |
 12. Претставка бр. 08-20 (08-523) од 14.02.2023 |
 13. Претставка бр. 08-163 (08-476) од 14.02.2023 |
 14. Претставка бр. 08-174  (08-506) од 14.02.2023 |
 15. Претставка бр. 08-117 од 17.02.2023 |

 16. Претставка бр. 08-155  (08-652) од 17.02.2023 |
 17. Претставка бр. 08-42 од 02.03.2023 |
 18. Претставка бр. 08-58 од 02.03.2023 |
 19. Претставка бр. 08-124 од 02.03.2023 |
 20. Претставка бр. 08-70 од 10.03.2023 |
 21. Претставка бр. 08-75 (08-571) од 13.03.2023
 22. Претставка бр. 08-57 (08-693) од 15.03.2023
 23. Претставка бр. 08-84 од 16.03.2023 |
 24. Претставка бр. 08-122 од 16.03.2023 |
 25. Претставка бр. 08-192 од 16.03.2023 |
 26. Претставка бр. 08-26 (08-521) од 22.03.2023
 27. Претставка бр. 08-25 (08-505) од 24.03.2023
 28. Претставка бр. 08-190 од 24.03.2023 |
 29. Претставка бр. 08-253 (08-559) од 24.03.2023
 30. Претставка бр. 08-254 (08-471) од 24.03.2023
 31. Претставка бр. 08-172 од 30.03.2023 |
 32. Претставка бр. 08-59 од 31.03.2023 |
 33. Претставка бр. 08-76 (08-665) од 31.03.2023
 34. Претставка бр. 08-29 (08-643) од 11.04.2023
 35. Претставка бр. 08-32 од 11.04.2023 |
 36. Претставка бр. 08-215 од 11.04.2023 |
 37. Претставка бр. 08-22 (08-660) од 19.04.2023
 38. Претставка бр. 08-65 (08-668) од 19.04.2023
 39. Претставка бр. 08-158 од 20.04.2023 |
 40. Претставка бр. 08-200 од 28.04.2023 |
 41. Претставка бр. 08-231 од 28.04.2023 |
 42. Претставка бр. 08-169 од 02.05.2023 |
 43. Претставка бр. 08-156 од 03.05.2023 |
 44. Претставка бр. 08-208 од 04.05.2023 |
 45. Претставка бр. 08-223 од 11.05.2023 |
 46. Претставка бр. 08-165 од 12.05.2023 |
 47. Претставка бр. 08-184 од 12.05.2023 |
 48. Претставка бр. 08-238 од 12.05.2023 |
 49. Претставка бр. 08-246 од 12.05.2023 |
 50. Претставка бр. 08-147 од 15.05.2023 |
 51. Претставка бр. 08-268 од 16.05.2023 |
 52. Претставка бр. 08-258 од 26.05.2023 |
 53. Претставка бр. 08-191 од 01.06.2023 |
 54. Претставка бр. 08-278 од 01.06.2023 |
 55. Претставка бр. 08-318 од 07.06.2023 |
 56. Претставка бр. 08-335 од 08.06.2023 |
 57. Претставка бр. 08-319 од 22.06.2023 |
 58. Претставка бр. 08-168 од 23.06.2023 |
 59. Претставка бр. 08-321 од 26.06.2023 |
 60. Претставка бр. 08-322 од 27.06.2023 |
 61. Претставка бр. 08-353 од 27.06.2023 |
 62. Претставка бр. 08-378 од 05.07.2023 |
 63. Претставка бр. 08-379 од 05.07.2023 |
 64. Претставка бр. 08-334 од 06.07.2023 |
 65. Претставка бр. 08-351 од 06.07.2023 |
 66. Претставка бр. 08-356 од 06.07.2023 |
 67. Претставка бр. 08-257 од 07.07.2023 |
 68. Претставка бр. 08-266 од 10.07.2023 |
 69. Претставка бр. 08-367 од 11.07.2023 |
 70. Претставка бр. 08-230 од 12.07.2023 |
 71. Претставка бр. 08-239 од 12.07.2023 |
 72. Претставка бр. 08-364 од 18.07.2023 |
 73. Претставка бр. 08-337 од 18.07.2023 |
 74. Претставка бр. 08-387 од 18.07.2023 |
 75. Претставка бр. 08-399 од 19.07.2023 |
 76. Претставка бр. 08-221 од 20.07.2023 |
 77. Претставка бр. 08-346 од 24.07.2023 |
 78. Претставка бр. 08-397 од 24.07.2023 |
 79. Претставка бр. 08-130 од 31.07.2023 |
 80. Претставка бр. 08-194 од 11.08.2023 |
 81. Претставка бр. 08-251 од 11.08.2023 |
 82. Претставка бр. 08-365 од 11.08.2023 |
 83. Претставка бр. 08-368 од 11.08.2023 |
 84. Претставка бр. 08-355 од 15.09.2023 |
 85. Претставка бр. 08-458 од 18.09.2023 |
 86. Претставка бр. 08-359 од 20.09.2023 |
 87. Претставка бр. 08-461 од 20.09.2023 |
 88. Претставка бр. 08-406 од 22.09.2023 |
 89. Претставка бр. 08-196 од 25.09.2023 |
 90. Претставка бр. 08-472 од 25.09.2023 |
 91. Претставка бр. 08-422 од 26.09.2023 |
 92. Претставка бр. 08-505 од 24.10.2023 |
 93. Претставка бр. 08-477 од 30.10.2023 |
 94. Претставка бр. 08-480 од 31.10.2023 |
 95. Претставка бр. 08-288 од 09.11.2023 |
 96. Претставка бр. 08-326 од 10.11.2023 |
 97. Претставка бр. 08-358 од 10.11.2023 |
 98. Претставка бр. 08-415 од 10.11.2023 |
 99. Претставка бр. 08-391 од 14.11.2023 |
 100. Претставка бр. 08-488 од 17.11.2023 |
 101. Претставка бр. 08-691 од 21.11.2023 |
 102. Претставка бр. 08-481 од 01.12.2023 |
 103. Претставка бр. 08-483 од 11.12.2023 |
 104. Претставка бр. 08-740 од 11.12.2023 |
 105. Претставка бр. 08-705 од 12.12.2023 |
 106. Претставка бр. 08-724 од 12.12.2023 |
 107. Претставка бр. 08-734 од 12.12.2023 |
 108. Претставка бр. 08-701 од 22.12.2023 |
 109. Претставка бр. 08-699 од 25.12.2023 |
 110. Претставка бр. 08-745 од 26.12.2023 |
 111. Претставка бр. 08-370 од 29.12.2023 |
 112. Претставка бр. 08-700 од 29.12.2023 |
 1. Претставка бр. 08-40(08-669) од 09.01.2023  |
 2. Претставка бр. 08-49(08-509) од 10.01.2023  |
 3. Претставка бр. 08-33 од 11.01.2023  |
 4. Претставка бр. 08-53(08-567) од 11.01.2023  |
 5. Претставка бр. 08-55(08-651) од 11.01.2023  |
 6. Претставка бр. 08-61(08-529) од 11.01.2023  |
 7. Претставка бр. 08-62(08-653) од 11.01.2023  |
 8. Претставка бр. 08-66(08-640) од 12.01.2023  |
 9. Претставка бр. 08-67 од 17.01.2023  |
 10. Претставка бр. 08-98(08-387) од 17.01.2023  |
 11. Претставка бр. 08-113(08-408) од 23.01.2023  |
 12. Претставка бр. 08-120(08-676) од 25.01.2023  |
 13. Претставка бр. 08-138 од 03.02.2023  |
 14. Претставка бр. 08-11 (08-690) од 06.02.2023  |
 15. Претставка бр. 08-150 од 08.02.2023  |
 16. Претставка бр. 08-142 од 09.02.2023  |
 17. Претставка бр. 08-159 од 10.02.2023  |
 18. Претставка бр. 08-123 од 14.02.2023  |
 19. Претставка бр. 08-13 (08-691) од 15.02.2023  |
 20. Претставка бр. 08-89 (08-662) од 15.02.2023  |
 21. Претставка бр. 08-181 од 16.02.2023  |
 22. Претставка бр. 08-15 од 17.02.2023  |
 23. Претставка бр. 08-137 (08-566) од 17.02.2023  |
 24. Претставка бр. 08-152 од 17.02.2023  |
 25. Претставка бр. 08-153 од 17.02.2023  |
 26. Претставка бр. 08-154 од 17.02.2023  |
 27. Претставка бр. 08-179 од 21.02.2023  |
 28. Претставка бр. 08-129 од 02.03.2023  |
 29. Претставка бр. 08-73 (08-634) од 09.03.2023
 30. Претставка бр. 08-100 од 13.03.2023  |
 31. Претставка бр. 08-151 од 20.03.2023  |
 32. Претставка бр. 08-97 (08-675) од 24.03.2023
 33. Претставка бр. 08-187 од 27.03.2023  |
 34. Претставка бр. 08-60 (08-570) од 11.04.2023
 35. Претставка бр. 08-166 од 11.04.2023  |
 36. Претставка бр. 08-234 од 11.04.2023  |
 37. Претставка бр. 08-242 од 13.04.2023  |
 38. Претставка бр. 08-173 од 18.04.2023  |
 39. Претставка бр. 08-202 од 18.04.2023  |
 40. Претставка бр. 08-197 од 19.04.2023  |
 41. Претставка бр. 08-213  од 19.04.2023
 42. Претставка бр. 08-149 (08-548) од 24.04.2023
 43. Претставка бр. 08-206  од 24.04.2023
 44. Претставка бр. 08-270 од 24.04.2023
 45. Претставка бр. 08-217 од 26.04.2023
 46. Претставка бр. 08-313 од 28.04.2023
 47. Претставка бр. 08-190 од 02.05.2023
 48. Претставка бр. 08-252 од 03.05.2023
 49. Претставка бр. 08-328 од 03.05.2023
 50. Претставка бр. 08-205 од 08.05.2023
 51. Претставка бр. 08-275 од 08.05.2023
 52. Претставка бр. 08-204 од 09.05.2023
 53. Претставка бр. 08-279 од 09.05.2023
 54. Претставка бр. 08-291 од 09.05.2023
 55. Претставка бр. 08-327 од 11.05.2023
 56. Претставка бр. 08-169 од 15.05.2023
 57. Претставка бр. 08-211 од 15.05.2023
 58. Претставка бр. 08-308 од 15.05.2023
 59. Претставка бр. 08-248 од 17.05.2023
 60. Претставка бр. 08-338 од 17.05.2023
 61. Претставка бр. 08-292 од 22.05.2023
 62. Претставка бр. 08-105 (08-557) од 25.05.2023
 63. Претставка бр. 08-354 од 26.05.2023
 64. Претставка бр. 08-323 од 01.06.2023
 65. Претставка бр. 08-361 од 05.06.2023
 66. Претставка бр. 08-380 од 08.06.2023
 67. Претставка бр. 08-201 од 09.06.2023
 68. Претставка бр. 08-372 од 26.06.2023
 69. Претставка бр. 08-375 од 27.06.2023
 70. Претставка бр. 08-381 од 27.06.2023
 71. Претставка бр. 08-409 од 27.06.2023
 72. Претставка бр. 08-416 од 04.07.2023
 73. Претставка бр. 08-377 од 06.07.2023
 74. Претставка бр. 08-384 од 06.07.2023
 75. Претставка бр. 08-403 од 06.07.2023
 76. Претставка бр. 08-408 од 06.07.2023
 77. Претставка бр. 08-405 од 07.07.2023
 78. Претставка бр. 08-412 од 11.07.2023
 79. Претставка бр. 08-140 од 17.07.2023
 80. Претставка бр. 08-160 од 17.07.2023
 81. Претставка бр. 08-374 од 18.07.2023
 82. Претставка бр. 08-410 од 18.07.2023
 83. Претставка бр. 08-286 од 19.07.2023
 84. Претставка бр. 08-369 од 19.07.2023
 85. Претставка бр. 08-228 од 20.07.2023
 86. Претставка бр. 08-438 од 21.07.2023
 87. Претставка бр. 08-433 од 25.07.2023
 88. Претставка бр. 08-421 од 28.07.2023
 89. Претставка бр. 08-371 од 07.08.2023
 90. Претставка бр. 08-443 од 14.08.2023
 91. Претставка бр. 08-424 од 16.08.2023
 92. Претставка бр. 08-460 од 17.08.2023
 93. Претставка бр. 08-455 од 18.08.2023
 94. Претставка бр. 08-437 од 29.08.2023
 95. Претставка бр. 08-441 од 29.08.2023
 96. Претставка бр. 08-466 од 29.08.2023
 97. Претставка бр. 08-470 од 06.09.2023
 98. Претставка бр. 08-463 од 06.09.2023
 99. Претставка бр. 08-468 од 06.09.2023
 100. Претставка бр. 08-413 од 12.09.2023
 101. Претставка бр. 08-484 од 13.09.2023
 102. Претставка бр. 08-453 од 15.09.2023
 103. Претставка бр. 08-482 од 18.09.2023
 104. Претставка бр. 08-487 од 18.09.2023
 105. Претставка бр. 08-485 од 19.09.2023
 106. Претставка бр. 08-689 од 19.09.2023
 107. Претставка бр. 08-686 од 20.09.2023
 108. Претставка бр. 08-687 од 22.09.2023
 109. Претставка бр. 08-688 од 22.09.2023
 110. Претставка бр. 08-500 од 22.09.2023
 111. Претставка бр. 08-431 од 02.10.2023
 112. Претставка бр. 08-474 од 02.10.2023
 113. Претставка бр. 08-491 од 02.10.2023
 114. Претставка бр. 08-502 од 02.10.2023
 115. Претставка бр. 08-508 од 02.10.2023
 116. Претставка бр. 08-513 од 02.10.2023
 117. Претставка бр. 08-553 од 02.10.2023
 118. Претставка бр. 08-558 од 02.10.2023
 119. Претставка бр. 08-578 од 02.10.2023
 120. Претставка бр. 08-588 од 02.10.2023
 121. Претставка бр. 08-593 од 02.10.2023
 122. Претставка бр. 08-603 од 02.10.2023
 123. Претставка бр. 08-611 од 02.10.2023
 124. Претставка бр. 08-619 од 02.10.2023
 125. Претставка бр. 08-629 од 02.10.2023
 126. Претставка бр. 08-634 од 02.10.2023
 127. Претставка бр. 08-661 од 02.10.2023
 128. Претставка бр. 08-682 од 02.10.2023
 129. Претставка бр. 08-693 од 02.10.2023
 130. Претставка бр. 08-336 од 03.10.2023
 131. Претставка бр. 08-512 од 03.10.2023
 132. Претставка бр. 08-522 од 03.10.2023
 133. Претставка бр. 08-523 од 03.10.2023
 134. Претставка бр. 08-527 од 03.10.2023
 135. Претставка бр. 08-533 од 03.10.2023
 136. Претставка бр. 08-537 од 03.10.2023
 137. Претставка бр. 08-538 од 03.10.2023
 138. Претставка бр. 08-547 од 03.10.2023
 139. Претставка бр. 08-562 од 03.10.2023
 140. Претставка бр. 08-567 од 03.10.2023
 141. Претставка бр. 08-568 од 03.10.2023
 142. Претставка бр. 08-577 од 03.10.2023
 143. Претставка бр. 08-582 од 03.10.2023
 144. Претставка бр. 08-587 од 03.10.2023
 145. Претставка бр. 08-597 од 03.10.2023
 146. Претставка бр. 08-613 од 03.10.2023
 147. Претставка бр. 08-623 од 03.10.2023
 148. Претставка бр. 08-628 од 03.10.2023
 149. Претставка бр. 08-633 од 03.10.2023
 150. Претставка бр. 08-651 од 03.10.2023
 151. Претставка бр. 08-660 од 03.10.2023
 152. Претставка бр. 08-665 од 03.10.2023
 153. Претставка бр. 08-670 од 03.10.2023
 154. Претставка бр. 08-672 од 03.10.2023
 155. Претставка бр. 08-697 од 03.10.2023
 156. Претставка бр. 08-517 од 04.10.2023
 157. Претставка бр. 08-532 од 04.10.2023
 158. Претставка бр. 08-542 од 04.10.2023
 159. Претставка бр. 08-572 од 04.10.2023
 160. Претставка бр. 08-592 од 04.10.2023
 161. Претставка бр. 08-602 од 04.10.2023
 162. Претставка бр. 08-607 од 04.10.2023
 163. Претставка бр. 08-638 од 04.10.2023
 164. Претставка бр. 08-644 од 04.10.2023
 165. Претставка бр. 08-655 од 04.10.2023
 166. Претставка бр. 08-676 од 04.10.2023
 167. Претставка бр. 08-716 од 06.10.2023
 168. Претставка бр. 08-509 од 09.10.2023
 169. Претставка бр. 08-511 од 09.10.2023
 170. Претставка бр. 08-514 од 09.10.2023
 171. Претставка бр. 08-516 од 09.10.2023
 172. Претставка бр. 08-518 од 09.10.2023
 173. Претставка бр. 08-519 од 09.10.2023
 174. Претставка бр. 08-521 од 09.10.2023
 175. Претставка бр. 08-524 од 09.10.2023
 176. Претставка бр. 08-526 од 09.10.2023
 177. Претставка бр. 08-528 од 09.10.2023
 178. Претставка бр. 08-529 од 09.10.2023
 179. Претставка бр. 08-531 од 09.10.2023
 180. Претставка бр. 08-534 од 09.10.2023
 181. Претставка бр. 08-536 од 09.10.2023
 182. Претставка бр. 08-539 од 09.10.2023
 183. Претставка бр. 08-541 од 09.10.2023
 184. Претставка бр. 08-543 од 09.10.2023
 185. Претставка бр. 08-544 од 09.10.2023
 186. Претставка бр. 08-546 од 09.10.2023
 187. Претставка бр. 08-548 од 09.10.2023
 188. Претставка бр. 08-549 од 09.10.2023
 189. Претставка бр. 08-551 од 09.10.2023
 190. Претставка бр. 08-554 од 09.10.2023
 191. Претставка бр. 08-556 од 09.10.2023
 192. Претставка бр. 08-559 од 09.10.2023
 193. Претставка бр. 08-561 од 09.10.2023
 194. Претставка бр. 08-563 од 09.10.2023
 195. Претставка бр. 08-564 од 09.10.2023
 196. Претставка бр. 08-566 од 09.10.2023
 197. Претставка бр. 08-569 од 09.10.2023
 198. Претставка бр. 08-571 од 09.10.2023
 199. Претставка бр. 08-573 од 09.10.2023
 200. Претставка бр. 08-574 од 09.10.2023
 201. Претставка бр. 08-576 од 09.10.2023
 202. Претставка бр. 08-579 од 09.10.2023
 203. Претставка бр. 08-581 од 09.10.2023
 204. Претставка бр. 08-583 од 09.10.2023
 205. Претставка бр. 08-584 од 09.10.2023
 206. Претставка бр. 08-586 од 09.10.2023
 207. Претставка бр. 08-589 од 09.10.2023
 208. Претставка бр. 08-591 од 09.10.2023
 209. Претставка бр. 08-594 од 09.10.2023
 210. Претставка бр. 08-596 од 09.10.2023
 211. Претставка бр. 08-598 од 09.10.2023
 212. Претставка бр. 08-599 од 09.10.2023
 213. Претставка бр. 08-601 од 09.10.2023
 214. Претставка бр. 08-604 од 09.10.2023
 215. Претставка бр. 08-606 од 09.10.2023
 216. Претставка бр. 08-608 од 09.10.2023
 217. Претставка бр. 08-609 од 09.10.2023
 218. Претставка бр. 08-612 од 09.10.2023
 219. Претставка бр. 08-614 од 09.10.2023
 220. Претставка бр. 08-615 од 09.10.2023
 221. Претставка бр. 08-617 од 09.10.2023
 222. Претставка бр. 08-620 од 09.10.2023
 223. Претставка бр. 08-622 од 09.10.2023
 224. Претставка бр. 08-624 од 09.10.2023
 225. Претставка бр. 08-625 од 09.10.2023
 226. Претставка бр. 08-627 од 09.10.2023
 227. Претставка бр. 08-630 од 09.10.2023
 228. Претставка бр. 08-632 од 09.10.2023
 229. Претставка бр. 08-635 од 09.10.2023
 230. Претставка бр. 08-637 од 09.10.2023
 231. Претставка бр. 08-639 од 09.10.2023
 232. Претставка бр. 08-640 од 09.10.2023
 233. Претставка бр. 08-641 од 09.10.2023
 234. Претставка бр. 08-643 од 09.10.2023
 235. Претставка бр. 08-645 од 09.10.2023
 236. Претставка бр. 08-646 од 09.10.2023
 237. Претставка бр. 08-648 од 09.10.2023
 238. Претставка бр. 08-649 од 09.10.2023
 239. Претставка бр. 08-652 од 09.10.2023
 240. Претставка бр. 08-654 од 09.10.2023
 241. Претставка бр. 08-656 од 09.10.2023
 242. Претставка бр. 08-657 од 09.10.2023
 243. Претставка бр. 08-659 од 09.10.2023
 244. Претставка бр. 08-662 од 09.10.2023
 245. Претставка бр. 08-664 од 09.10.2023
 246. Претставка бр. 08-666 од 09.10.2023
 247. Претставка бр. 08-667 од 09.10.2023
 248. Претставка бр. 08-669 од 09.10.2023
 249. Претставка бр. 08-673 од 09.10.2023
 250. Претставка бр. 08-675 од 09.10.2023
 251. Претставка бр. 08-677 од 09.10.2023
 252. Претставка бр. 08-678 од 09.10.2023
 253. Претставка бр. 08-680 од 09.10.2023
 254. Претставка бр. 08-683 од 09.10.2023
 255. Претставка бр. 08-685 од 09.10.2023
 256. Претставка бр. 08-694 од 09.10.2023
 257. Претставка бр. 08-696 од 09.10.2023
 258. Претставка бр. 08-698 од 09.10.2023
 259. Претставка бр. 08-552 од 13.10.2023
 260. Претставка бр. 08-618 од 13.10.2023
 261. Претставка бр. 08-650 од 13.10.2023
 262. Претставка бр. 08-681 од 13.10.2023
 263. Претставка бр. 08-423 од 17.10.2023
 264. Претставка бр. 08-430 од 17.10.2023
 265. Претставка бр. 08-478 од 17.10.2023
 266. Претставка бр. 08-510 од 17.10.2023
 267. Претставка бр. 08-520 од 17.10.2023
 268. Претставка бр. 08-525 од 17.10.2023
 269. Претставка бр. 08-530 од 17.10.2023
 270. Претставка бр. 08-535 од 17.10.2023
 271. Претставка бр. 08-540 од 17.10.2023
 272. Претставка бр. 08-545 од 17.10.2023
 273. Претставка бр. 08-550 од 17.10.2023
 274. Претставка бр. 08-555 од 17.10.2023
 275. Претставка бр. 08-560 од 17.10.2023
 276. Претставка бр. 08-565 од 17.10.2023
 277. Претставка бр. 08-570 од 17.10.2023
 278. Претставка бр. 08-575 од 17.10.2023
 279. Претставка бр. 08-580 од 17.10.2023
 280. Претставка бр. 08-585 од 17.10.2023
 281. Претставка бр. 08-590 од 17.10.2023
 282. Претставка бр. 08-595 од 17.10.2023
 283. Претставка бр. 08-600 од 17.10.2023
 284. Претставка бр. 08-605 од 17.10.2023
 285. Претставка бр. 08-610 од 17.10.2023
 286. Претставка бр. 08-621 од 17.10.2023
 287. Претставка бр. 08-626 од 17.10.2023
 288. Претставка бр. 08-631 од 17.10.2023
 289. Претставка бр. 08-636 од 17.10.2023
 290. Претставка бр. 08-642 од 17.10.2023
 291. Претставка бр. 08-647 од 17.10.2023
 292. Претставка бр. 08-653 од 17.10.2023
 293. Претставка бр. 08-658 од 17.10.2023
 294. Претставка бр. 08-663 од 17.10.2023
 295. Претставка бр. 08-668 од 17.10.2023
 296. Претставка бр. 08-671  од 17.10.2023
 297. Претставка бр. 08-674  од 17.10.2023
 298. Претставка бр. 08-679 од 17.10.2023
 299. Претставка бр. 08-684 од 17.10.2023
 300. Претставка бр. 08-695 од 17.10.2023
 301. Претставка бр. 08-434 од 24.10.2023
 302. Претставка бр. 08-713 од 24.10.2023
 303. Претставка бр. 08-742 од 24.10.2023
 304. Претставка бр. 08-452 од 25.10.2023
 305. Претставка бр. 08-707 од 25.10.2023
 306. Претставка бр. 08-731 од 25.10.2023
 307. Претставка бр. 08-743 од 26.10.2023
 308. Претставка бр. 08-692 од 30.10.2023
 309. Претставка бр. 08-735 од 30.10.2023
 310. Претставка бр. 08-708 од 31.10.2023 |
 311. Претставка бр. 08-756 од 31.10.2023 |
 312. Претставка бр. 08-486 од 01.11.2023 |
 313. Претставка бр. 08-492 од 01.11.2023 |
 314. Претставка бр. 08-504 од 01.11.2023 |
 315. Претставка бр. 08-715 од 01.11.2023 |
 316. Претставка бр. 08-739 од 01.11.2023 |
 317. Претставка бр. 08-759 од 03.11.2023 |
 318. Претставка бр. 08-718 од 10.11.2023 |
 319. Претставка бр. 08-717 од 17.11.2023 |
 320. Претставка бр. 08-768 од 17.11.2023 |
 321. Претставка бр. 08-810 од 27.11.2023 |
 322. Претставка бр. 08-741 од 28.11.2023 |
 323. Претставка бр. 08-767 од 28.11.2023 |
 324. Претставка бр. 08-714 од 01.12.2023 |
 325. Претставка бр. 08-732 од 05.12.2023 |
 326. Претставка бр. 08-769 од 07.12.2023 |
 327. Претставка бр. 08-813 од 07.12.2023 |
 328. Претставка бр. 08-737 од 13.12.2023 |
 329. Претставка бр. 08-786 од 18.12.2023 |
 330. Претставка бр. 08-787 од 18.12.2023 |
 331. Претставка бр. 08-837 од 18.12.2023 |
 332. Претставка бр. 08-790 од 21.12.2023 |
 333. Претставка бр. 08-807 од 21.12.2023 |
 334. Претставка бр. 08-799 од 22.12.2023 |
 335. Претставка бр. 08-853 од 26.12.2023 |
 336. Претставка бр. 08-854 од 26.12.2023 |
Skip to content