KSZD

Почетна

Последни новости

Новости

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Народната банка

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Народната банка склучија Меморандум за соработка, со кој се овозможува размена на искуства и знаења, добри практики, како и стручна консултација за прашања од интерес. Меморандумот има за цел да ја промовира еднаквоста и недискриминацијата, да ги зајакне институционалните капацитети и меѓусебната поддршка и да поттикне заеднички иницијативи во областа на еднаквоста и недискриминацијата. Спроведувањето на одредбите на Меморандумот е значајно за двете институции, со оглед на тоа дека директната и отворена соработка ќе придонесе за унапредување на примената на принципите на еднаквост и недискриминација. За спроведување на Меморандумот се предвидени обуки

Прочитајте повеќе »
Новости

Трибини за унапредување на пристапот до заштита од дискриминација

На 20 и 24 април во општините Крива Паланка и Делчево се одржаа трибини за унапредување на пристапот до заштита од дискриминација. Членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација Ирфан Деари, Лимко Бејзароски и Исмаил Камбери и Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови права ја презентираа работата на ова тело за еднаквост и начинот на кој ефективно може да се оствари заштитата од дискриминација, но и начините на кои дискриминацијата може најсоодветно да се превенира. Со присутните претставници од општините и од локалните невладини организации се разговараше за проблемите кои се карактеристични за нивните околини, за препознавањето

Прочитајте повеќе »
Новости

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ВО КСЗД ПРЕКУ МОБИЛНОСТ СО ТРАЈНО ПРЕЗЕМАЊЕ

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација објавува јавен повик за изразување интерес за пополнување на работни места преку мобилност со трајно преземање. Јавниот повик е насочен кон вработените во јавниот сектор кои би имале интерес и желба да работат во Комисијата, а кои согласно чл. 44 од Законот за вработените во јавниот сектор ќе бидат трајно преземени на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое ги исполнуваат општите и посебните услови пропишани во Правилникот за систематизација на работните места на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Јавниот повик за пополнување на работни места во

Прочитајте повеќе »
Новости

„Квалитетно образование за сите“ – КСЗД во советодавниот одбор

Во рамки на проектот „Квалитетно образование за сите“, денеска беше формиран Советодавен одбор составен од претставници од Министерството за образование, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инпекторат, Државниот испитен центар, Институтот за педагогија, Центарот за стручно образование и обука, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Советот на Европа. Овој проект има за цел да ги промовира демократијата и човековите права во образованието со користење на сеопфатен сет на иницијативи на политичко и локално ниво, со цел да ги подготви младите со потребните вештини за живот во мултикултурно општество. Проектот кој ќе трае три години е имплементиран од

Прочитајте повеќе »
Новости

„Здружени и гласни за општество без дискриминација“ – трибина во општина Градско

Во општина Градско се одржа трибина за унапредување на пристапот до заштита од дискриминација, на која присуствуваше членот на КСЗД Лимко Бејзароски, заедно со претставници од различни невладини организации. Бејзароски им посочи на присутните претставници на невладините организации и на општина Градско,  дека треба да ги информираат своите членови и граѓаните, доколку по било кој основ и област им се нарушени правата, можат да поднесат претставки до Комисијата која, како што наведе, ќе им овозможи бесплатна правна помош. – Нашето постапување е еднакво, неселективно и праведно за сите граѓани без разлика на нивната политичка, етничка или друга припадност, истакна Бејзароски

Прочитајте повеќе »
Новости

„Системска дискриминација кон земјоделките/ците во остварување на правото на платено отсуство поради бременост, раѓање, мајчинство и боледување“

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Мрежата за заштита од дискриминација денеска (11.4.2023г.) одржаа прес-конференција на која беше презентирано донесеното мислење од КСЗД за утврдена дискриминација при остварување на правото на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство (право на платено породилно отсуство) и правото на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда (право на платено боледување) кај индивидуалните земјоделки и земјоделци. Комисијата утврди индиректна, продолжена и интерсекциска дискриминација кон индивидуалните земјоделки во остварување на правата на надоместоци од Законот за здравственото осигурување и

Прочитајте повеќе »
Skip to content