KSZD

Почетна

Последни новости

Новости

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

КСЗД ги демантира информациите кои се појавија во одредени медиуми изминативе денови, за наводно исселување од канцелариите во центарот на Скопје, во кои е сместена и работи Комисијата. Овие дезинформации се појавија по одлуката на Владата на РСМ, донесена на седница одржана на 12.12.2023 година, со која, просториите во кои е сместена КСЗД ги одзема од Комисијата и ги доделува на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Но, по нашата реакција и по консултациите одржани со Владата, на седництата одржана на 16.1.2024 година, Владата ја поништи оваа одлука и ги врати просториите во трајно користење на КСЗД. Напоменуваме дека во изминатиот период,

Прочитајте повеќе »
Новости

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНO МЕСТO ВО КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИКРИМИНАЦИЈА ПРЕКУ МОБИЛНОСТ СО ТРАЈНО ПРЕЗЕМАЊЕ

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација објавува јавен повик за изразување интерес за пополнување на работно место преку мобилност со трајно преземање. Јавниот повик е насочен кон вработените во јавниот сектор кои би имале интерес и желба да работат во Комисијата, а кои согласно чл. 44 од Закон за вработените во јавниот сектор ќе бидат трајно преземени на работно место на исто ниво односно на работно место за кое ги исполнуваат општите и посебните услови пропишани во Правилникот за систематизација на работните места на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Јавниот повик за пополнување на работни места во

Прочитајте повеќе »
Новости

Потврдена е директната дискриминација врз лицата со попреченост при остварување на нивното право на глас од страна на Владата и Државната изборна комисија

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја поздравува одлуката на Апелациониот суд Скопје, кој во целост ја потврди пресудата на Основниот граѓански суд Скопје, со која е утврдено дека, Владата на Република Северна Македонија и Државната изборна комисија (ДИК) сториле директна дискриминација врз лицата со попреченост при остварување на нивното право на глас. Судот утврди дека директната дискриминација е сторена со непреземање, односно со пропуштање да се преземат дејствија за приспособување на инфраструктурата и просторот до и во дел од избирачките места и го повредиле начелото на соодветно приспособување. На овој начин, тужените оневозможиле лицата со попреченост да го

Прочитајте повеќе »
Новости

„Секој трет граѓанин бил дискриминиран по најмалку една основа“ – истражување Барометар за еднакви можности – 2023 г.

Резултатите од спроведеното истражување Барометар за еднакви можности – 2023 г. покажуваат широко распостранета дискриминацијата, според перцепцијата на јавноста. Според испитаниците, дискриминацијата врз основа на политичка припадност е најчеста и најраспространета (77%), додека дискриминацијата врз основа на етничка припадност е втора најраспространета (53%). Дискриминацијата врз основа на попреченост е рангирана како трета (49%). Под 50% се и дискриминациите врз основа на возраст (42%), врз основа на религија и уверување (42%), и врз основа на пол (40%). Дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација во 2023 г. е на најниско ниво и изнесува 38%. Овие и другите наоди од истражувањето беа основа

Прочитајте повеќе »
Новости

Втор состанок на Управниот комитет на проектот „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“ – одржан во Скопје

Вториот состанок на Управниот комитет за проектот „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“, ја покажа критичната улога на партнерството и соработката во образовните реформи во Северна Македонија. Состанокот обедини претставници од клучните образовни институции, вклучително и различни владини тела и Советот на Европа, за заеднички да ги насочат целите на проектот. Овој собир беше обележан со сеопфатен преглед на активностите на проектот во текот на изминатата година, прикажувајќи стратешки и напреден пристап кон образовните реформи. Дискусиите се фокусираа и на достигнувањата од минатото и на амбициозните планови поставени за иднината, што ја одразуваат длабоката посветеност за континуирано подобрување и

Прочитајте повеќе »
Новости

Тркалезна маса „Квалитетно образование за сите“ во Северна Македонија: заеднички напор на граѓанските организации

Неодамнешната тркалезна маса, организирана од „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“, означи значајна пресвртница во патувањето кон образовните реформи во Северна Македонија. Овој настан ги собра клучните претставници од граѓанските организации (ГО), потврдувајќи ја колективната посветеност за подигнување на образовните стандарди и инклузивноста. Централно место во дискусиите на тркалезната маса беше сеопфатната анализа на Стратегијата за образование 2018 – 2025 година, како што е претставено во извештајот за мапирање. Овој извештај даде детален преглед на моменталниот статус на имплементација на стратегијата, фокусирајќи се на развојот и спроведувањето на инклузивен, мултикултурен образовен систем. Акцентот беше ставен на поттикнување на демократските

Прочитајте повеќе »
Skip to content