KSZD

Почетна

  • Пријави дискриминација

Последни новости

Новости

„Како до подобра заштита на малцинствата од дискриминација“

По повод 21 Декември, празникот на Турците во Република Северна Македонија, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Фондацијата ЕКАЈ, денеска одржаа Регионална конференција на тема „Како до подобра заштита на малцинствата од дискриминација“ На конференцијата воведни излагања имаа Исмаил Камбери, претседател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Муртеза Сулооџа, директор на Фондација ЕКАЈ. Говорници на конференцијата беа Лимко Бејзароски, член на КСЗД и Ибрахим Арслан, поранешен заменик народен правобранител на Република Косово. „Оптимист сум дека со вакво темпо на работа, на добар пат сме, во годините што претстојат, да изградиме подеднакво и поправично општество за

Прочитајте повеќе »
Новости

Благодарница за КСЗД во проектот „Блокирај ја омразата. Сподели љубов!“

Во рамките на зедничката програма на Европската унија и Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022“, се одржа Завршна конференција на Проектот за промовирање на разноликоста и еднаквоста, каде Комисијата за спречување и заштита од дискриминација учествуваше како партнер. Притоа на Комисијата и беше доделена благодарница за поддршката и вклученоста во кампањата „Блокирај ја омразата. Сподели љубов!“

Прочитајте повеќе »
Новости

ЕСЧП во Стразбур утврди сегрегација во две училишта во РС Македонија и пресуди оштета од 46.500 евра

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја поздравува одлуката на Европскиот суд за човекови права во Стразбур, кој донесе пресуда во корист на родителите Роми, чии деца беа сегрегирани во две основни училишта во Република Северна Македонија. Предметот стигнал во Судот за човекови права во Стразбур, преку две апликации поднесени од Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР), кој претходно годинава иницираше постапки пред КСЗД. Овие постапки резултираа со Мислења за утврдување сегрегација во училиштата во Битола и Штип”. Цитирајќи ги Мислењата на КСЗД 08-89, 08-92 и Општата препорака 08-244 , судот во Стразбур утврди дека, основните училишта „Ѓорѓи

Прочитајте повеќе »
Новости

10 декември-Меѓународен ден на човековите права!

Со универзалната порака: ДОСТОИНСТВО, СЛОБОДА И ПРАВДА ЗА СИТЕ, оваа година, по 75-ти пат се одбележува 10 декември – Меѓународниот ден на човековите права. Со усвојувањето на Универзалната декларација за човекови права од страна на Генералното Собрание на Обединетите нации, се поставија основите за градење на поправеден свет, кој се води од принципот дека сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права, a сите права и слободи наведени во оваа Декларација им припаѓаат на сите, без оглед на раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сексуална ориентација и родов идентитет. Фундаменталните

Прочитајте повеќе »
Новости

3 декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост

Дали знаете дека: Според податоците на Светска здравствена организација, повеќе од една милијарда луѓе во светот живеат со некој вид на хендикеп. Ова одговара на околу 15% од светската популација. Стапката на инвалидност постојано се зголемува, поради стареењето на населението и глобалниот пораст на хронични здравствени состојби, но и поради војните. Се проценува дека во Република Македонија, 10% или околу 200.000 жители се лица со инвалидитет. Здравствена и социјална заштита на лицата со посебни потреби треба да има значајно место во секое организирано општество, не само од социјален и хуманитарен аспект, туку и од економски причини. Вклучувањето на лицата со

Прочитајте повеќе »
Новости

КСЗД со стручно мислење за предлог Законот за административни службеници

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди дека предлог-Законот за административните службеници содржи дискриминаторски одредби во член 71 кој што ги уредува платите на административните службеници вработени во министерствата и секретаријатите на различен начин, наспрема вработените административни службеници во институциите на јавниот сектор.  Согласно член 3 од овој предлог-Закон, административен службеник е секое лице кое засновало работен однос заради вршење на административни работи во некоја од следниве институции: –              органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно со Уставот и со закон и –              институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата,

Прочитајте повеќе »
Skip to content