KSZD

Почетна

Последни новости

Новости

КСЗД утврди интерсекциска дискриминација врз бремена работничка

Со Мислење бр. 08-185/19 од 21.07.2023, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди интерсекциска дискриминација по основ на пол , род и бременост извршена од страна на АД Просветно дело Скопје кон бремена работничка, со непродолжување на нејзиниот договор за вработување заради бременост. Комисијата му препорача на АД Просветно дело Скопје во иднина да се воздржува од практики што продуцираат нееднаков третман и дискриминација на вработените по основ на пол, род и бременост при остварувањето на нивните права од работен однос и да ја почитува и применува законски загарантираната заштита од дискриминација по основ на бременост, раѓање и мајчинство.

Прочитајте повеќе »
Новости

Презентација на клучните наоди од анализата за пристапноста до високо образование за лицата со попреченост

Анализата ги обработува физичката пристапност, достапноста на литературата во пристапни формати, обезбедување асистивна технологија и севкупна поддршка за студентите со попреченост. Со истакнување на недостатоците во нашиот систем преку сеопфатна дискусија помеѓу присутните и споделување на лични искуства од студенти со попреченост, настанот ја постави основата за потребата од суштински промени, со цел да се обезбеди поинклузивна иднина за студентите со попреченост. „Во нашиот свет, различноста е факт, но секој човек, без оглед на неговите способности, носи уникатни перспективи, таленти и потенцијал. Наша должност, како поборници на правичноста и еднаквоста, е да обезбедиме, секој поединец да има можност да напредува

Прочитајте повеќе »
Новости

Судови, општини, министерства и други институции сè уште непристапни за лица со попреченост

Лицата со попреченост во нашата држава честопати не можат да ги остварат своите граѓански права, затоа што голем дел од зградите на институциите немаат соодветна пристапност. Од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потсетуваат дека веќе имаат постапувано за да се спречи дискриминацијата кон лицата со попреченост, нагласувајќи дека се подготвени да делуваат и во сите останати случаи, со цел да се заштитат правата на овие лица. Непристапни се голем број институции ширум земјата, како што впрочем е и Судот во Крива Паланка, каде што се одржа една од дискусиите во рамки на отворените средби со граѓаните што ги

Прочитајте повеќе »
Новости

„Отворени средби“ на КСЗД

Во рамки на активноста „Отворени средби“ на КСЗД, граѓаните, членовите на граѓанските организации и претставниците на институциите во Гевгелија и нејзината околина, имаа можност за дискусија и подетално запознавање со надлежностите и начинот на постапување на Комисијата. На отворената средба со граѓаните, членот на КСЗД Лимко Бејзароски истакна дека, од содржината и наводите во поднесените претставки до Комисијата, се гледа сета слабост во општеството и примената на сила и ароганција над правото и правдата во остварување на човековите права и слободи. Тој додаде дека се гледа и неодговорното постапување на голем дел од институциите, со што учествуваат во придонесот за

Прочитајте повеќе »
Новости

„Отворени средби“ на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во Гевгелија

Граѓаните, членовите на граѓанските организации и претставниците на институциите во Гевгелија и нејзината околина, утре (13 јули 2023)  ќе имаат можност за дискусија и подетално запознавање со надлежностите и начинот на постапување на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД). Оваа средба се одржува во рамки на активноста „Отворени средби“ која ја спроведува КСЗД во насока на подигнување на јавната свест за препознавање на формите на дискриминација, како и за запознавање со надлежностите и начинот на постапување на Комисијата. Преку ваквите отворени средби, членовите на Комисијата остваруваат директна комуникација со граѓаните и претставниците на институциите на локално ниво, како

Прочитајте повеќе »
Новости

Takimi i hapur i Komisionit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi me shoqërinë civile dhe institucionet lokale në Gostivar

Komisioni për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi (KPMD) vazhdon të mbajë takime të hapura me përfaqësues të sektorit civil dhe institucioneve në nivel lokal. Qytetarët dhe aktivistët e organizatave të shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e institucioneve në komunën e Gostivarit dhe rrethinën e saj, nesër (6 korrik 2023) do të kenë mundësinë të diskutojnë dhe të caktojnë problemet e mundshme sistematike me diskriminimin. “Për kënaqësinë tonë të madhe, besimi i Komisionit tek qytetarët po rritet, gjë që vihet re edhe përmes rritjes së numrit të ankesave që qytetarët paraqesin për mbrojtje nga diskriminimi. Për ne, kjo paraqet një përgjegjësi të

Прочитајте повеќе »
Skip to content