KSZD

Укажувачи

Овластено лице во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување е: Лидија Настевска- l.nastevska@kszd.mk

Skip to content