KSZD

КСЗД со придонес во консултациите на Европската комисија за стандардите за телата за еднаквост

Европска комисија / Фото: Flicrk/LIBER Europe

Koмисијата за спречување и заштита од дискриминација испрати свој придонес кон консултациите на Европската комисија за изготвување на стандарди за телата за еднаквост.  

Во документот КСЗД пишуваше за важноста за имање силни и ефикасни тела за еднаквост во борбата против дискриминацијата и промоција на принципот на еднаквост, гарантирање на независноста на телата за еднаквост, пристапност на услугите на телата за еднаквост за сите граѓани и влијанието на обврзувачките минимални стандарди за зајакнување на телата за еднаквост и обезбедување на нивна независност и ефикасност.

Целосниот документ можете да го најдете на линкот подолу. Придонесот беше изготвен со поддршка на Компонента 4 – Основни човекови права и алтернативни мерки, во рамки на проектот “Поддршка на ЕУ за владеење на правото”.  

Leave a Reply

Skip to content