KSZD

Мислење на КСЗД по предлог Законот за средно образование

Врз основа на член 21, став 11 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација го разгледа предлог Законот за средно образование и во рамките на своите надлежности до Собранието на Република Северна Македонија – Комисија за образование, наука и спорт, го достави следново мислење:

https://kszd.mk/wp-content/uploads/2024/05/Мислење.pdf

Leave a Reply

Skip to content