KSZD

Соработка со граѓански организации

Потпишани меморандуми

Меморандум за соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка |

Меморандум за соработка со Институт за човекови права |

Меморандум за соработка со Македонско здружение на млади правници |

Меморандум за соработка со Полио Плус |

Меморандум за соработка со ФФМ |

Меморандум за соработка со Ромалитико 

Меморандум за соработка со Субверзивен фронт

Меморандум за соработка со ИДУЕП

Меморандум за соработка со Коалиција Маргини 

Меморандум за соработка со Маргини, ВАРДАР ЛЕАДЕР и АГРО ЛИДЕР

Меморандум за соработка со Мрежа за заштита од дискриминација 

Меморандум за соработка со Мрежа за заштита од дискриминација и -НВО-КХАМ-Делчево.pdf

Меморандум за соработка со Мрежа за заштита од дискриминација и Здружение за рурален развој-Ранковце

Меморандум со Асоцијација за демократска иницијатива (АДИ) 

Меморандум со Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби

Активности

Новости

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу КСЗД и Советот за етика во медиумите

КСЗД и Советот за етика во медиумите потпишаа меморандум за соработка, со кој се обврзуваат заеднички да дејствуваат и соработуваат во интерес на промоција на еднаквоста и борбата против сите форми на дискриминација. Целта е преку взаемна соработка да се подигне свеста на граѓаните за штетните последици од дискриминацијата и

Прочитајте повеќе
Новости

КСЗД и МЦМС потпишаа Меморандум за соработка кој ќе придонесе за јакнење на улогата на Комисијата во заштитата на правата на граѓаните

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Македонскиот центар за меѓународна соработка потпишаа Меморандум за соработка кој декларира интерес на двете страни да обезбедат заеднички придонес кон зајакнување на улогата на КСЗД во почитувањето на правата на граѓаните кои се третирани нееднакво.  Соработката меѓу КСЗД и МЦМС вклучува размена

Прочитајте повеќе
Новости

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша Меморандум за соработка со Институтот за човекови права. Овој Меморандум ќе помогне за унапредувањето на човековите права и спречувањето на дискриминацијата. Меморандумот ќе придонесе за размена на информации, а КСЗД и ИЧП ќе организираат и состаноци, предавања, обуки, семинари и други форми

Прочитајте повеќе
Новости

КСЗД потпиша Меморандум за соработка со МЗМП

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша меморандум за соработка со Македонското здружение на млади правници – МЗМП Скопје. Меморандумот има за цел остварување на меѓусебна поддршка при давање на мислења за релевантни закони и усогласување на националното законодавство, изработка на анализи и поттикнување на дебата преку конференции, советувања

Прочитајте повеќе
Новости

КСЗД ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ПОЛИО ПЛУС – ДВИЖЕЊЕ ПРОТИВ ХЕНДИКЕП

Со цел ефикасно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, како и Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, чија цел е промоција, заштита и обезбедување на целосно и еднакво уживање на сите човекови права и основни слободи за сите граѓани со оневозможеност и промоција на почитување на

Прочитајте повеќе
Новости

КСЗД и ФФМ ќе ја промовираат еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша меморандум за соработка Фудбалската федерација на Македонија. Предметот на заедничката соработка со ФФМ се однесува на заедничката соработка помеѓу двете организации во полето на промоцијата на еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација во Република Северна Македонија преку зголемување на јавната свест, информирање

Прочитајте повеќе
Skip to content