KSZD

„Со нас, не за нас“

21 март е признат како Светски ден на Даунов синдром, глобален ден за подигање на свеста, кој официјално се одбележува од Обединетите нации од 2012 година. Датумот е избран да ги претставува 3-те копии од хромозомот 21, кој е карактеристичен за Даунов синдром. Целта на Светскиот ден на Даунов синдром е да се подигне свеста, да се промовира прифаќањето на луѓето со Даунов синдром, кои имаат уникатни способности, перспективи и придонеси кои му ги нудат на општеството. Тоа е, ден за застапување за правата, вклученоста и благосостојбата на лицата со Даунов синдром и за оспорување на стереотипите и дискриминацијата со кои тие може да се соочат.

Vector Illustration of World Down Syndrome Day.

Темата на Светскиот ден на Даунов синдром оваа година е „Со нас, не за нас“, нагласувајќи дека лицата со попреченост треба да се третираат еднакво и да имаат пристап до истите можности како и другите. Темата ја пренесува пораката дека лицата со Даунов синдром имаат право да бидат третирани фер и вклучени во општеството, наместо само да им се помага од други.

Светскиот ден на Даунов синдром игра клучна улога во промовирањето на свеста и прифаќањето на лицата со Даунов синдром, а истовремено ги препознава нивните достигнувања и придонеси.

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и денес ја нагласува важноста, поединците со Даунов синдром да се третираат со почит и достоинство и да се промовира нивното вклучување во општеството.

Leave a Reply

Skip to content