KSZD

ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ОБЛАСТ РАБОТА И РАБОТНИ ОДНОСИ

Целта на овој повик е да се добијат информации и приберат податоци за искуства и ставови за дискриминаторските практики кои се присутни во нашето општество во областа работни односи на било кој основ на дискриминација, како и за спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД) и другите закони кои важат во областа работа и работни односи кои се на сила, а кои ја опфаќаат и заштитата од дискриминација (на пример, Законот за работни односи, Законот за вработување на инвалидни лица, итн).

Овој повик е отворен за сите физички лица и за сите правни лица (особено за граѓански организации, синдикати, професионални здруженија, но и државни институции) кои имаат искуства, сознанија, податоци или публикации од било кој формат (извештаи, документи за јавни политики и слично) во врска со дискриминација во работа и работни односи, а кои би сакале да ги споделат со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД).

Особено охрабруваме на овие јавни консултации придонес да дадат жените Ромки, како и правните лица кои работат со Роми (особено со жени Ромки, ЛГБТИК Ром(к)и и Ром(к)и со попреченост), како и жените (цис и транс жените) и правните лица кои работат со родова еднаквост, лицата со попреченост и правните лица кои работат со лица со попреченост (особено жените со попреченост, ЛГБТИК лицата со попреченост, лицата од помалите етнички заедници со попреченост) и/или со ЛГБТИК лицата и правните лица кои работат со ЛГБТИК лица (особено транс лицата, ЛГБТИК лицата Ром(к)и или ЛГБТИК лицата од помалите етнички заедници и ЛГБТИК лицата со попреченост).

Сите заинтересирани лица кои сакаат да дадат свој придонес кон јавните консултации треба да го пополнат најдоцна до 31 октомври 2023 година, формуларот на следниов линк:

https://www.surveymonkey.com/r/DDYWDBXhttps://www.surveymonkey.com/r/DDYWDBX.

Детално информирајте се за повикот на следниов линк:

https://kszd.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98/https://kszd.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98/

Затворање на консултацијата: 31 октомври 2023 година.

Leave a Reply

Skip to content