KSZD

УТВРДЕНА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА РОДОВ ИДЕНТИТЕТ ВО ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Аптеката „Виола“ директно дискриминирала врз основа на родов идентитет во пристапот до здравствени услуги. Подносителката на пријавата А.Ј., трансродова жена, била дискриминирана и ѝ било повредено достоинството од страна на вработена во аптеката, неовзможувајќи ѝ еднаков пристап до здравствени услуги,…

КСЗД и ФФМ ќе ја промовираат еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша меморандум за соработка Фудбалската федерација на Македонија. Предметот на заедничката соработка со ФФМ се однесува на заедничката соработка помеѓу двете организации во полето на промоцијата на еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација…

КСЗД ГО ПОДНЕСЕ ПРВИОТ ПОДНЕСОК ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СУДСКА ПОСТАПКА КАКО ПРИЈАТЕЛ НА СУДОТ (AMICUS CURIAE)

Комисијата за прв пат ја искористи својата законската надлежност за поднесување барање до Основниот граѓански суд во Скопје, за овозможување да дејствува во судска постапка за заштита од дискриминација како пријател на судот (amicus curiae). Станува збор за судска постапка…

Skip to content