KSZD

Default image

Webadmin

КОНТРОЛОРИ НА ЈСП ИЗВРШИЛЕ ДИРЕКТНА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ СТУДЕНТ И НЕГОВАТА МАЈКА ВРЗ ОСНОВА НА ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ И БОЈА НА КОЖА

Одлучувајќи по поднесена претставка од Хелсиншкиот комитет за човекови права, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна дискриминација врз С.У. коj бил избркан од автобус на Јавното сообраќајно претпријатие (ЈСП) Скопје врз основа на неговата етничка припадност и…

КСЗД ВО ПРВИТЕ ПЕТ МЕСЕЦИ ПОСТАПУВА ПО 90 ПРЕТСТАВКИ

Во првите пет месеци, новата Комисијата за спречување и заштита од дискриминација постапува по 90 претставки. Од нив 78 се преземени од претставките поднесени до поранешната Комисија за заштита од дискриминација, додека останатите 12 се поднесени до Комисијата основана согласно…

OFF ROAD CLUB PELISTER ЌЕ ОВОЗМОЖИ ПРИСТАП И ЧЛЕНСТВО НА СИТЕ ЛИЦА, БЕЗ РАЗЛИКА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА ИЛИ РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

  Од OFF ROAD CLUB PELISTER по донесената одлука на КСЗД за извршена директна дискриминација, одговорија дека клубот ќе постапи по препораката и дека ќе овозможи пристап за сите љубители на активностите на клубот, без разлика на нивната сексуална ориентација…

КСЗД: ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ВАКЦИНИРАЊЕ НА ДЕЦАТА КАКО УСЛОВ ЗА УПИС ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НЕ ПРЕТСТАВУВА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ БИЛО КОЈА ОСНОВА

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, одлучувајќи по претставка на родител за извршена дискриминација врз основа на вакцинален статус, односно личен статус, одлучи дека задолжителното вакцинирање на децата како услов за упис во основните училишта не претставува дискриминација врз…

КСЗД УТВРДИ ВОЗНЕМИРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ГРАДОНАЧАЛНИК КОН ГРУПА НА ГРАЃАНИ

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди вознемирување врз основа на раса, боја на кожа, национална и етничка припадност, припадност на маргинализирана група и имотен статус од страна на градоначалникот на Струга, Рамиз Мерко кон група на граѓани.  …

УТВРДЕНА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА РОДОВ ИДЕНТИТЕТ ВО ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Аптеката „Виола“ директно дискриминирала врз основа на родов идентитет во пристапот до здравствени услуги. Подносителката на пријавата А.Ј., трансродова жена, била дискриминирана и ѝ било повредено достоинството од страна на вработена во аптеката, неовзможувајќи ѝ еднаков пристап до здравствени услуги,…

КСЗД и ФФМ ќе ја промовираат еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша меморандум за соработка Фудбалската федерација на Македонија. Предметот на заедничката соработка со ФФМ се однесува на заедничката соработка помеѓу двете организации во полето на промоцијата на еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација…

КСЗД ГО ПОДНЕСЕ ПРВИОТ ПОДНЕСОК ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СУДСКА ПОСТАПКА КАКО ПРИЈАТЕЛ НА СУДОТ (AMICUS CURIAE)

Комисијата за прв пат ја искористи својата законската надлежност за поднесување барање до Основниот граѓански суд во Скопје, за овозможување да дејствува во судска постапка за заштита од дискриминација како пријател на судот (amicus curiae). Станува збор за судска постапка…

Skip to content