KSZD

Ознака Соработка со граѓански организации

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу КСЗД и Советот за етика во медиумите

КСЗД и Советот за етика во медиумите потпишаа меморандум за соработка, со кој се обврзуваат заеднички да дејствуваат и соработуваат во интерес на промоција на еднаквоста и борбата против сите форми на дискриминација. Целта е преку взаемна соработка да се…

КСЗД и МЦМС потпишаа Меморандум за соработка кој ќе придонесе за јакнење на улогата на Комисијата во заштитата на правата на граѓаните

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Македонскиот центар за меѓународна соработка потпишаа Меморандум за соработка кој декларира интерес на двете страни да обезбедат заеднички придонес кон зајакнување на улогата на КСЗД во почитувањето на правата на граѓаните кои…

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша Меморандум за соработка со Институтот за човекови права. Овој Меморандум ќе помогне за унапредувањето на човековите права и спречувањето на дискриминацијата. Меморандумот ќе придонесе за размена на информации, а КСЗД и ИЧП…

КСЗД потпиша Меморандум за соработка со МЗМП

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша меморандум за соработка со Македонското здружение на млади правници – МЗМП Скопје. Меморандумот има за цел остварување на меѓусебна поддршка при давање на мислења за релевантни закони и усогласување на националното законодавство,…

КСЗД ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ПОЛИО ПЛУС – ДВИЖЕЊЕ ПРОТИВ ХЕНДИКЕП

Со цел ефикасно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, како и Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, чија цел е промоција, заштита и обезбедување на целосно и еднакво уживање на сите човекови права и основни слободи…

КСЗД и ФФМ ќе ја промовираат еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша меморандум за соработка Фудбалската федерација на Македонија. Предметот на заедничката соработка со ФФМ се однесува на заедничката соработка помеѓу двете организации во полето на промоцијата на еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација…

Skip to content