KSZD

КСЗД и Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби – потпишан Меморандум за соработка

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Здружението на граѓани „Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби“, склучија Меморандум за соработка за промовирање на правата на децата/лицата со попреченост и нивните семејства, промоција, заштита и превенција на еднаквоста и овозможување на системски промени за нивно вклучување во сите социјално-оптествени процеси согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Меѓу другото, со овој Меморандум договорено е покренување заеднички иницијативи за унапредување на правната рамка која гарантира еднаквост и забрана на дискриминација на лицата со попреченост, обезбедување на програми за подигање на јавната свест за отстранување и надминување на постоечките стереотипи кон овие лица, но и размена на информцаии во врска со унапредувањето на правата на лицата со попреченост.

Линк до Меморандумот:

https://kszd.mk/wp-content/uploads/2024/03/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D1%81%D0%BE-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8.pdf

Leave a Reply

Skip to content