KSZD

КСЗД и ФФМ ќе ја промовираат еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша меморандум за соработка Фудбалската федерација на Македонија. Предметот на заедничката соработка со ФФМ се однесува на заедничката соработка помеѓу двете организации во полето на промоцијата на еднаквоста, превенцијата и заштитата од дискриминација во Република Северна Македонија преку зголемување на јавната свест, информирање и едукација. Во оваа насока, со поддршка на Македонскиот
центар за меѓународна соработка беше снимен видео материјал со репрезентативците со мотото
Фудбалот против дискриминацијата.


Дополнително, промотивен материјал беше прикачен и на надворешните простории на седиштето на Комисијата.

Leave a Reply

Skip to content