KSZD

КСЗД поведе постапка за заштита од дискриминацијата на верската група „Лев Тахор“

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) во согласност со член 21 став 1 од Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД), поведе постапка за заштита од дискриминација на верската групата „Лев Тахор“. Предметот се води по основ на потекло, религиско и верско уверување во областа на пристапот до добра и услуги. Со оглед на тоа што се работи за повеќекратни основи, овој случај се води според член 13 од ЗСЗД, како потежок облик на дискриминација.  

КСЗД веќе направи увид и оствари средба со претставник на групата „Лев Тахор“ и утврди неколку прекршувања на Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на службени и правни лица од нашата држава. КСЗД ќе испрати барање за изјаснување до потенцијалните дискриминатори и со тоа, товарот за докажување ќе го префрли кон овие лица. Во случај потенцијалните дискриминатори да не го докажат спротивното, КСЗД ќе утврди дискриминација и доколку не биде постапено по препораките ќе поведе прекршочна постапка пред надлежен суд. 

КСЗД ги следеше и известувањата на медиумите, како и излагањата на невладините организации по повод настаните во Куманово, а по извршениот увид, констатираше дека првенствено немало физички напад од граѓаните кон групата, туку лажна информација била проширена од страна на медиумите. Врз основа на претходно наведеното, КСЗД ги дава следните препораки. 

  • Одредени медиуми пред да пласираат вест да направат сопствено истражување, со што ќе спречат ширење лажни вести за природата на групата и за случувањата во Куманово. Со непроверените информации нанесуваат дополнителна штета на групата, погрешно ја информираат јавноста и ги зацврстуваат дискриминаторските практики во нашето општество.  
  • Медиумите кои се интересираат за темата да се насочат кон истражување на делата на потенцијалните дискриминатори и со тоа да го преместат фокусот кон оние кои дискриминираат.   
  • Претставниците на невладините организации кои го следат случајот, да бидат свесни за сензитивноста на ситуацијата и да не реагираат врз основа на пласираните лажни информации. Со таквото однесување само ги зацврстуваат стереотипите и предрасудите помеѓу граѓаните. 
  • Граѓаните да не реагираат на предрасудите и стереотипите пласирани од средствата за информирање со што несвесно ги прекршуваат законите и со тоа подлежат на прекршочни и кривични постапки.  
  • Со оглед на тоа што од увидот утврдивме потенцијални дела од омраза кои се предмет на кривично правна регулација, препорачуваме Основното јавно обвинителство да отвори постапка по овој случај. 

КСЗД ќе продолжи да го следи случајот и ќе ја информира јавноста за исходот од постапката. 

Фото: Канал 5

Leave a Reply

Skip to content