KSZD

KPMD ËSHË PËRFSHIRË NË FUSHATËN 16 DITË TË AKTIVIZMIT

Komisioni i Parandalimit dhe Mbrojtjes nga Diskriminimi është bashkuar fushatës 16 Ditët e Aktivizmit të organizuar nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar.

Në këtë fushatë, anëtari i Komisionit Kire Vasilev thekson se në rast të diskriminimit në marrëdhëniet e punës, komponenti gjinor është mjaft i pranishëm. Shumë vajza dhe gra përballen me diskriminim të drejtpërdrejtë, veçanërisht gjatë shtatzënisë.

Shqetësimi në vendin e punës është gjithashtu një lloj dhune me të cilën përballen gratë dhe vajzat. Ky shqetësim më së shpeshti ndodh tek gratë punëtore që nuk kanë kontratë pune dhe janë pjesë e ekonomisë informale.

Leave a Reply

Skip to content