KSZD

КСЗД со нов претсетдател

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја известува јавноста, дека на 26-тата седница, одржана на 27.10.2023 година, членовите, по принципот на ротирачко претседателство, едногласно, за нов претседател на КСЗД го избраа Игор Јадровски, додека за заменик претседател е избран членот на Комисијата, Лимко Бејзароски.

Мандатот на новиот претседател е во траење од една година.

Leave a Reply

Skip to content