KSZD

Bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile

Memorandume të nënshkruara

Aktivitetet

Lajme

KPMD dhe QMBN nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi i cili do të kontribuojë në forcimin e rolit të Komisionit në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve

Komisioni i parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi dhe Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar nënshkruan Memorandum për bashkëpunim me të cilin deklarojnë interesin e të dyja palëve për të dhënë kontribut të përbashkët në forcimin e rolit të KPMD-së në respektimin e të drejtave të qytetarëve të cilët trajtohen në mënyrë

Прочитајте повеќе
Lajme

КСЗД потпиша Меморандум за соработка со МЗМП

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потпиша меморандум за соработка со Македонското здружение на млади правници – МЗМП Скопје. Меморандумот има за цел остварување на меѓусебна поддршка при давање на мислења за релевантни закони и усогласување на националното законодавство, изработка на анализи и поттикнување на дебата преку конференции, советувања

Прочитајте повеќе
Skip to content