KSZD

21 март-Меѓународен ден за елиминација на расната дискриминација

Денеска го одбележуваме 21 март-Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација.

Расната дискриминација продолжува да биде глобален проблем што влијае на милиони луѓе. Тоа е сериозно прашање што ги засега поединците, заедниците дури и цели општества. Дискриминацијата може да има многу форми, вклучувајќи системски расизам, институционална дискриминација, говор на омраза, злосторства од омраза. Од суштинско значење е да се решат основните причини за расната дискриминација и да се промовираат политики и практики кои нудат инклузивност и различност. Образованието, свеста и застапеноста се клучни во создавањето свет кој е ослободен од расизам и дискриминација.

Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација служи да се потврдат напорите за создавање поинклузивно и порамноправно општество за сите, но и потсетник за потребата да продолжиме да работиме за еднаков свет.

Како поединци, сите ние можеме да преземеме акција за елиминирање на расната дискриминација во нашите заедници и во секојдневниот живот. Ова може да вклучува зборување против говорот на омраза, поддршка на политики и иницијативи за антидискриминација и едукација на себе и на другите за штетните ефекти на расизмот и предрасудите.

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја продолжува својата мисија и повикува да работиме заедно во промовирањето единство, еднаквост и правда за сите, без разлика на раса или етничка припадност. На овој „Меѓународен ден за елиминација на расната дискриминација“, ја обновуваме нашата заложба за градење свет во кој сите ќе се третирани со достоинство и почит и секој ќе биде ценет, почитуван и третиран со достоинство и правичност.

Leave a Reply

Skip to content