KSZD

Default image

KSZD

Соопштение по повод Денот на ретки болести

Во пресрет на Денот на ретките болести Комисијата за спречување и заштита од дискриминација апелира државата без одложување да ја донесе Стратегијата за ретки болести, бидејќи во неа  се опфатени најголемиот број на предизвици со кои се соочуваат лицата со…

„Состојбата со обезбедување на учебници во основното образование за учебната 2023/24“

Согласно препораката на КСДЗ, МОН требаше да обезбеди учебници по сите наставни предмети и на сите јазици на кои се извршува наставата во  основното образование пред почетокот на учебната 2023/2024 година. Заради законската обврска да го следи спроведувањето на препораката,…

Skip to content