KSZD

KPMD-ja NË PESË MUJORIN E PARË TRAJTOI 90 ANKESA

Në pesë muajt e parë, Komisioni i Parandalimit dhe i Mbrojtjes nga Diskriminimi trajtoi 90 ankesa. Prej tyre, 78 janë marrë nga ankesat e dorëzuara në ish-Komisionin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ndërsa 12 të tjerat janë dorëzuar në Komisionin e…

Skip to content