KSZD

Категорија Новости

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ВО КСЗД ПРЕКУ МОБИЛНОСТ СО ТРАЈНО ПРЕЗЕМАЊЕ

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација објавува јавен повик за изразување интерес за пополнување на работни места преку мобилност со трајно преземање. Јавниот повик е насочен кон вработените во јавниот сектор кои би имале интерес и желба да работат…

„Квалитетно образование за сите“ – КСЗД во советодавниот одбор

Во рамки на проектот „Квалитетно образование за сите“, денеска беше формиран Советодавен одбор составен од претставници од Министерството за образование, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инпекторат, Државниот испитен центар, Институтот за педагогија, Центарот за стручно образование и обука,…

„Здружени и гласни за општество без дискриминација“ – трибина во општина Градско

Во општина Градско се одржа трибина за унапредување на пристапот до заштита од дискриминација, на која присуствуваше членот на КСЗД Лимко Бејзароски, заедно со претставници од различни невладини организации. Бејзароски им посочи на присутните претставници на невладините организации и на…

„Системска дискриминација кон земјоделките/ците во остварување на правото на платено отсуство поради бременост, раѓање, мајчинство и боледување“

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Мрежата за заштита од дискриминација денеска (11.4.2023г.) одржаа прес-конференција на која беше презентирано донесеното мислење од КСЗД за утврдена дискриминација при остварување на правото на надоместок на плата за време на отсуство…

8 април – Меѓународен ден на Ромите

Меѓународниот ден на Ромите се одбележува секоја година на 8-ми април, за да се слави и подигне свеста за ромската култура и историја, но и да се промовираат нивните права. Како една од најраспространетите етнички групи во светот, со население…

КСЗД на студиска посета во Република Србија

Споделувањето на знаење и искуство со телата за еднаквост од регионот е од особено значење за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Комисијата, во текот на три дневната студиска посета кај…

Јавен повик за граѓански организации за пријавување за обука за „Тестирање ситуација“, согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација објавува јавен повик насочен кон граѓанските организации за пријавување за обука за „Тестирање ситуација“. Комисијата, во насока на своите стратешки цели, ќе спроведе обука за граѓански организации која ќе има за цел да…

Запознавање со механизмите за спречување и заштита од дискриминација

Комисијата за спречување и заштита од дискримнација, заедно со Мрежата за заштита од дисркиминација на 29 и 30 март,  спроведува обука за запознавање со механизмите за спречување и заштита од дискриминација, законската и институционалната рамка и спроведување на истата на…

КСЗД со ОПШТА ПРЕПОРАКА кон МОН и Управата за извршување санкции за обезбедување задолжително образование во Воспитно-поправните установи и Казнено-поправните домови

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, постапувајќи по предмет поведен по службена должност, против Министерството за образование и наука и Управата за извршување на санкции, за сторена дискриминација кон децата кои се на издржување воспитно-поправна мерка во ВПД Тетово…

Општа препорака за унапредување на правата на осудените лица од женски пол

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во согласност со законските  надлежности, а со цел унапредување на правата на осудените лица од женски пол, донесе Oпшта препорака со која, се препорачува Управата за извршување на санкции, во соработка со другите…

Skip to content