KSZD

Категорија Новости

Отворена средба на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со граѓаните и локалните институции во Берово

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) продолжува со отворените средби со граѓаните, претставниците на граѓанскиот сектор и институциите на локално ниво. Утре во зградата на Општина Кавадарци ќе се одржи една ваква средба, а следната е веќе закажана…

Со настан во Кавадарци, продолжуваат отворените средби со граѓаните на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД), со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, продолжува со организација на отворени средби со граѓаните, невладиниот сектор и институциите. Следниот ваков настан ќе се одржи во среда, 20 септмеври 2023 година,…

„Состојбата со обезбедување на учебници во основното образование за учебната 2023/24“

Согласно препораката на КСДЗ, МОН требаше да обезбеди учебници по сите наставни предмети и на сите јазици на кои се извршува наставата во  основното образование пред почетокот на учебната 2023/2024 година. Заради законската обврска да го следи спроведувањето на препораката,…

КСЗД и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги потпишаа меморандум за соработка

Скопје, 24 август 2023 –Претседателот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација Исмаил Камбери и директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги д-р Зоран Трајчевски, потпишаа Меморандум за соработка чија цел е да се продлабочи кооперацијата, особено…

ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ОБЛАСТ РАБОТА И РАБОТНИ ОДНОСИ

Целта на овој повик е да се добијат информации и приберат податоци за искуства и ставови за дискриминаторските практики кои се присутни во нашето општество во областа работни односи на било кој основ на дискриминација, како и за спроведувањето на…

КСЗД утврди интерсекциска дискриминација врз бремена работничка

Со Мислење бр. 08-185/19 од 21.07.2023, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди интерсекциска дискриминација по основ на пол , род и бременост извршена од страна на АД Просветно дело Скопје кон бремена работничка, со непродолжување на нејзиниот договор…

Презентација на клучните наоди од анализата за пристапноста до високо образование за лицата со попреченост

Анализата ги обработува физичката пристапност, достапноста на литературата во пристапни формати, обезбедување асистивна технологија и севкупна поддршка за студентите со попреченост. Со истакнување на недостатоците во нашиот систем преку сеопфатна дискусија помеѓу присутните и споделување на лични искуства од студенти…

Судови, општини, министерства и други институции сè уште непристапни за лица со попреченост

Лицата со попреченост во нашата држава честопати не можат да ги остварат своите граѓански права, затоа што голем дел од зградите на институциите немаат соодветна пристапност. Од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потсетуваат дека веќе имаат постапувано за…

„Отворени средби“ на КСЗД

Во рамки на активноста „Отворени средби“ на КСЗД, граѓаните, членовите на граѓанските организации и претставниците на институциите во Гевгелија и нејзината околина, имаа можност за дискусија и подетално запознавање со надлежностите и начинот на постапување на Комисијата. На отворената средба…

„Отворени средби“ на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во Гевгелија

Граѓаните, членовите на граѓанските организации и претставниците на институциите во Гевгелија и нејзината околина, утре (13 јули 2023)  ќе имаат можност за дискусија и подетално запознавање со надлежностите и начинот на постапување на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација…

Skip to content