KSZD

Категорија Новости

КСЗД ОСТРО СЕ СПРОТИВСТАВУВА НА МАНИПУЛАТИВНИОТ НАПИС ВО БУГАРСКИОТ ПОРТАЛ „ТРУД.БГ“ ПОД НАСЛОВ „ЛОКАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА СО НЕПОСТОЕЧКА Е-ПОШТА И ТЕЛЕФОН“ ОБЈАВЕН НА 8 ОКТОМВРИ 2021 И ОДБИВА ДА БИДЕ ВОВЛЕЧЕНА ВО ПОЛИТИЧКИ МОТИВИРАНИ ПРЕСМЕТКИ

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација најостро се спротивставува на написите во бугарскиот медиум, каде што со невистини и манипулации се напаѓа оваа институција. Во објавениот текст, „Труд.бг“ се повикува на поранешната Комисија за заштита од дискриминација, институција која…

КСЗД ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ПОЛИО ПЛУС – ДВИЖЕЊЕ ПРОТИВ ХЕНДИКЕП

Со цел ефикасно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, како и Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, чија цел е промоција, заштита и обезбедување на целосно и еднакво уживање на сите човекови права и основни слободи…

ЈСП СКОПЈЕ ИЗВРШИЛO ДИРЕКТНА ИНТЕРСЕКЦИСКА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ЖЕНА И ДВЕ МАЛОЛЕТНИ ДЕЦА

Јавното сообраќајно претпријатие (ЈСП) Скопје извршилo директна интерсекциска дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, социјално потекло, етничка припадност и припадност на маргинализира група врз жена и нејзини две малолетни деца. Во претставката поднесена од Хелсиншкиот комитет за човекови…

ГРАДСКИОТ БАЗЕН „МАРКОВИ КУЛИ“ ВО ПРИЛЕП ДИСКРИМИНИРАЛ И ОГРАНИЧУВАЛ ПРИСТАП ДО ЈАВНИ ДОБРА И УСЛУГИ

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна интерсекциска дискриминација против Градскиот базен „Маркови Кули“ Прилеп кој дискриминирал група Роми врз основа на раса, боја на кожа, социјално потекло, етничка припадност и припадност на маргинализирана група со тоа што…

УТВРДЕНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ

Со објавувањето на текстот „Простете геј другари, не е до хормоните, до логиката е!“, авторката на текстот и порталите кои го објавиле текстот извршиле вознемирување врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Постапувајќи по претставка поднесена од Коалиција за…

ДИК ИЗВРШИЛА ДИРЕКТНА ПРОДОЛЖЕНА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ЛИЦАТА СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ

Постапувајќи по службена должност, а по допрен глас, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна продолжена дискриминација врз основа на попреченост во учество во јавен и политички живот од страна на ДИК врз лицата со физичка попреченост. Дискриминацијата…

ДИК ГО ОГРАНИЧИЛ ПРАВОТО НА ГЛАС И ДИРЕКТНО ДИСКРИМИНИРАЛЕ НАД 7000 ГРАЃАНИ ВО ВТОРИОТ КРУГ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ ИЗБОРИ ВО 2019 ГОДИНА

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација донесе мислење за сторена директна дискриминација на 7.000 граѓани врз основа на личен и општествен статус од страна на Државната изборна комисија (ДИК) помеѓу двата изборни круга за време на Претседателските избори во…

КСЗД: Барањето на сертификат за примена вакцина не е дискриминација, сегрегација и повреда на право на еднаквост

Koмисијата за спречување и заштита од дискриминација смета дека одлуката во простории каде има повеќе од 30 луѓе да може да се влезе само со приложување сертификат за примена вакцина, не претставува дискриминација, сегрегација и повреда на право на еднаквост…

ДИК ГИ ДИСКРИМИНРАЛА ЛИЦАТА КОИ СТЕКНАЛЕ ПРАВО НА ГЛАС МЕЃУ ДВАТА ИЗБОРНИ КРУГА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ ИЗБОРИ

Државната изборна комисија директно ги дискриминирала лицата кои наполниле 18 години меѓу двата изборни круга на претседателските избори во 2019 врз основа на возраст. Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација исто така утврди и индиректна дискриминација во истиот…

УТВРДЕНА ДИРЕКТНА ПРОДОЛЖЕНА ДИСКРИМИНАЦИЈА ОД СТРАНА НА СУГС ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна продолжена дискриминација по основ на образование, политичко уверување и повреда на правото на еднаквост во областа на работните односи од страна на СУГС гимназија „Јосип Броз Тито“ Скопје.   Подносителот на…

Skip to content